Informace ze 26. zasedání Zastupitelstva města Ostravy

05.07.2013 15:09

O tom, že projednávání 140 bodů jednání nebude jednoduché, dal tušit fakt, že plných 30 min. trvalo, než se dospělo k prvnímu bodu jednání.

Hnutí Ostravak mělo snahu opět dostat na scénu věc „Bazaly“. Zastupitelstvo však navzdory rozdílnému hlasování v květnu, znovu projednávání tohoto bodu moudře odmítlo.

Některé materiály nedávaly dostatečné informace pro zaujetí stanoviska k hlasování. Proto s. Babka za náš klub požádal u takto sporných materiálů projednávání s předkladem. Šlo o materiály:

č. 12 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro Komunitní centrum Ostrava – po vysvětlení byl přijat,

č. 55 – návrh prodeje pozemku k. ú. Přívoz, Sokolská třída,

č. 110 – návrh koupit pozemky a rozestavěné budovy v k. ú. Slezská Ostrava.

Oba materiály byly staženy. V případě materiálu č. 110 šlo o nemovitosti v prostoru soutoku Lučiny a Ostravice, které v budoucnu budou významným prvkem pro rekreaci a odpočinek občanů města.

Jednání mělo dva body, svědčící o tom, jak velký význam Ostrava přikládá sportu. Prezentaci projektu Evropské město sportu provedl viceprezident ACES EUROPE, pan Kevin O´ Conner, projednávání Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a provozu atletického centra v Ostravě byli přítomni Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu a Táňa Netoličková, bývalá naše úspěšná reprezentantka.

Zastupitelstvo přijalo dodatky k Obecně závazným vyhláškám (OZV). Za všechny uvádím OZV č. 12/2012 o místním poplatku za (zkrátím) odstraňování komunálního odpadu, kdy poplatek za něj zůstává ve stejné výši – 498,0 Kč. Další změny jsou ve prospěch snižování byrokracie. Dodatek k OZV č. 11/2000 omezuje práva městských obvodů při nakládání s majetkem města těmto svěřeným. Jde o případy zvláštního významu pro město v oblasti vědy, výzkumu životního prostředí a zaměstnanosti v rámci průmyslových a obdobných zón.

Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet Statutárního města Ostravy za rok 2013. I když se výsledek hospodaření města jeví poměrně příznivě, zastupitelé za KSČM tuto zprávu nepodpořili. Komunisté v Ostravě i při schvalování rozpočtu na rok 2012 měli jiné priority, než stávající koalice.

Nekonečným se zdálo projednávání dvou materiálů souvisejících s Galerií města Ostravy umístěné v TROJHALÍ KAROLÍNA. Nešlo ani tak o věc, jako zda bude provozována jako zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolína, nebo příspěvková organizace města. Po 52!!! minutách místy až hašteřivé a neplodné diskuse byl přijat materiál tak, jak byl zastupitelstvu předložen; Galerii jako zájmovému sdružení právnických osob byla víceletá účelová dotace města schválena.

 

Kromě uvedeného byla projednána celá řada majetkových, provozních a finančních záležitostí, viz „w“ stránky statutárního města Ostravy.

Oldřich Jakubek, zastupitel města Ostravy