Informace ze 8. jednání zastupitelstva Mob Poruba konaného 15.prosince 2011

28.12.2011 08:09

 

Po projednání formálních záležitostí souvisejících s předešlým zasedáním Zastupitelstva, po informaci o činnosti obce a volbě návrhové komise provedl náměstek primátora města Ostravy Aleš Boháč prezentaci k záležitosti opravy Svinovských mostů.

Stavba se skládá ze dvou částí – z investice města a Investice kraje. Stavba města zahrnuje opravu tramvajových mostů, výstavbu přestupního terminálu včetně informačního systému pro cestující a odstavné plochy pro autobusy, komunikace pro pěší, přeložky inženýrských sítí a estetizaci celé lokality. Část, kterou investorsky zajišťuje kraj,  předpokládá rekonstrukci a úpravu silničních mostních objektů, odvodnění silnice a výstavbu dvou okružních křižovatek. Práce provedou IMOS Brno, a.s. a SDS Exmost spol. s.r.o. Brno. Pro občany je důležité, že práce budou zahájeny zhruba v polovině ledna 2012 a ukončeny v dubnu 2013.

Dopravní situace, podstatně ztížená opravou Svinovských mostů, si vyžádá nejrůznější opatření. V tuto chvíli existuje dopravně inženýrská představa o způsobu veřejné i individuální dopravy z Poruby do Ostravy a zpět, nicméně realita může být takového druhu, že si vyžádá mimořádná a nepředpokládaná řešení. Občané by věci nejvíce pomohli tím, že své automobily nechají odpočívat a budou využívat veřejnou hromadnou dopravu. Vedení městské části Poruba navíc jedná s ostravským magistrátem jednak o úpravě jízdného po dobu stavby, jednak o prodloužení časové platnosti jízdenek, poněvadž dopravní situace na mostech vyvolá menší a možná i delší zpoždění.

Dále se Zastupitelstvo opět zabývalo peticemi a podněty ve věci Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba. Na jednání se dostavilo několik nespokojených občanů, kteří dávali na vědomí, že nájemníci nesouhlasí ani s privatizací, ani s dřívější odpovědí na petice. Zastupitelstvo dalo zřetelně na vědomí, že na přijatých Zásadách nehodlá nic měnit. Důležitou informací zůstává, že k 24.11.2011 obdržel Úřad obvodu 1066 pozitivních předběžných písemných odpovědí a pouze 161 negativních předběžných písemných odpovědí dosavadních nájemníků, přičemž k privatizaci je připraveno 1504 bytů.

Mimořádně důležitým bodem jednání bylo schválení rozpočtu obvodu na rok 2012. Po diskuzi byl rozpočet ve výši 354 270 tisíc Kč schválen většinou hlasů. Jeden zastupitel TOP 09 byl proti, tři zastupitelé téže strany se hlasování zdrželi.

Jiří Holubec

Diskusní téma: Informace ze 8. jednání zastupitelstva Mob Poruba konaného 15.prosince 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek