Informace ze zasedání Moravskoslezského kraje

30.03.2020 16:27

V březnu proběhlo 15. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Při hlasování o programu byl hejtmanem navržen ke stažení bod „Návrh dodatečné humanitární pomoci partnerským provinciím Šansi  a Ťiangsu“ s odůvodněním, že dle nařízení ministra zdravotnictví je zakázán prodej ochranných pomůcek proti možné nákaze koronavirem. Předseda klubu zastupitelů za KSČM Josef Babka hejtmana opravil, že toto nařízení se nevztahuje na humanitární pomoc. Následně bylo doplněno, že se může jednat o materiál, který by v Moravskoslezském kraji chyběl. Bod byl následně z projednání stažen. Navržený bod na poskytnutí účelové dotace v částce 5 mil. Kč pro společnost Jagello na pořádání Dnů NATO zastupitelé za KSČM nepodpořili. Materiál byl však i přesto schválen. Nikdo další z opozice se k našemu protestu nepřidal. V diskuzi k tomu bodu se s. Kuboš ptal hejtmana na jeho názor na stanovisko místopředsedy ODS Vondry, který navrhuje založení základny americké armády na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Hejtman tomu již dříve vyjádřil podporu. Pak své stanovisko změnil na podporu, když by se jednalo o základnu Armády České republiky.

Pro připomenutí. Zde je anketní otázka a odpovědi obou politiků, jak je uveřejnil Moravskoslezský deník v lednu 2020:

Měla by v našem regionu vzniknout základna americké armády?

Josef Babka, opoziční zastupitel Moravskoslezského kraje a města Ostravy (KSČM):
„Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Se základnou USA v Mošnově zásadně nesouhlasím a věřím, že ani vlastník letiště, tedy Moravskoslezský kraj. Doufám, že Vondrův nápad nemá ani oporu ve vládě ČR a dopadne jako s kauzou PROMOPRO, tedy absolutním fiaskem. Jeho návrh, drze prezentovaný jako návrh, který má pomoci Ostravsku, byl po vystoupení starosty Řeporyjí na kongresu ODS druhým, který mě znechutil. KSČM, stejně jako u záměru výstavby radaru v Brdech, je zcela zásadně proti těmto záměrům, které by zhoršily bezpečnostní situaci naší aglomerace i České republiky, a věřím, že by ho odmítli i občané kraje v krajském referendu, které by KSČM iniciovala.“

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje (ANO): „O umístění vojenské posádky na našem letišti dlouhodobě usilujeme. Jsem přesvědčený, že vojenská posádka zvýší prestiž i sebevědomí našeho regionu a bude přínosem pro fungování mošnovského letiště. Dokud však nezazní oficiální nabídka, tak to považuji pouze za politické prohlášení pana europoslance Vondry.“

 

S písemnou odpovědí na svůj dotaz nebyl spokojen s. Recman. V prosinci se dotazoval náměstka pro zdravotnictví Gebauera na poskytování pohotovostních služeb ve Frýdku –Místku. Vedení kraje chtělo omezit poskytování pohotovostí (pro děti, pro dospělé i zubní) i v Ostravě. Výběrové řízení na zubní pohotovost bylo připravováno pro jednoho konkrétního zájemce. Díky návrhu s. Babky na Zastupitelstvu města Ostravy, aby pohotovostní péče nebyla krajem omezena se podařilo rozsah této zdravotnické péče zachovat. Prozatím. Je potřeba kroky stávajícího vedení kraje kontrolovat nejen v oblasti zdravotnictví. K bodu informací o vyřízených peticí vystoupil p. Drozdík, který nebyl spokojený se stanoviskem vedení kraje k petici za odvolání MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana. Uvedl, že podpisy občanů pod peticí stále přibývají a občané Orlové a spádové oblasti s omezením dostupnosti zdravotní péče nesouhlasí. Petenty petice za odvolání náměstka Gebauera jsme podpořili naším nesouhlasem s předloženou odpovědí, zpracovanou vedením kraje. Z pravidelného sledování byl díky zkušebnímu provozu vyřazen bod, kterým vedení kraje informovalo o postupu ve zprovoznění prodloužené Rudné. Z oblasti dopravy a silničního hospodářství byl zastupitelstvem vzat na vědomí materiál, který informoval o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v MSK. Na území kraje se dlouhodobě jedná o unikátní rozsah výstavby kapacitních pozemních komunikací i z hlediska České republiky. Tato páteřní síť dálkových a mezistátních pozemních komunikací bývá označována jako Slezský kříž a její realizace byla zahájena v roce 2002. Materiál zahrnuje i předpokládané termíny zprovoznění dalších silničních úseků na území kraje. Zastupitelstvu byla předložena informace o průběhu procesu hospodářské restrukturalizace kraje, zkráceně označovaném jako RE:START. Jeho financování je závislé na evropských fondech. Momentálně probíhá připomínkování členskými státy Evropské unie a bude schvalováno společně s víceletým finančním rámcem EU v průběhu roku 2020. Výše alokace fondu je zatím stanovena na 7,5 mld. EUR (pro 108 regionů v Evropské unii). Česká republika by mezi tři uhelné regiony měla rozdělit cca 15 mld. Kč. Bohužel stávající vedení kraje nepředkládá dostatečné informace o způsobu využití těchto finančních prostředků. Jedná se o zásadní možnost získat finance na stabilizaci kraje v období po uzavření uhelných dolů. Tuto situaci kritizují i představitelé ekonomických subjektů podnikajících na území MSK. I oni nepovažují stávající přípravu na čerpání těchto prostředků za dostatečnou. Bohužel druhou takovou šanci náš kraj nedostane. To si patrně stávající vedení kraje neuvědomuje nebo jim na budoucnosti tohoto regionu nezáleží. Více je patrně zajímá, jak by si zajistili svou budoucí existenci v bruselských kancelářích.

                                                                                                                         Ivan Strachoň, zastupitel MSK