Informace ze 16. jednání ZMO dne 25.4.2012

02.05.2012 12:12

 

16. zasedání zastupitelstva města proběhlo 25.4.2012. Většina materiálů se obešla bez debat a byla schválena téměř všemi zastupiteli. Debata se rozproudila kolem bodu č.125, jehož obsahem byl návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních loterních systémů na území města Ostravy. Tento návrh se týkal městské části Ostrava Jih. Z materiálů, které zastupitelé obdrželi před jednáním, vyplynula řada otázek a ty vedly následně ke stažení tohoto bodu z jednání. Zástupce Ostravy Jih se ohradil proti stažení a obvinil město, že nechce řešit problematiku výherních automatů. Primátor vysvětlil, že ke stažení tohoto bodu vedl radu právní rozbor navrhované vyhlášky, poukázal na trestní zodpovědnost zastupitelů. Člen rady Ing.Petřík zdůraznil, že není úmyslem nerespektovat rozhodnutí obvodu, ale ochránit zastupitele před právně nečistým rozhodnutím z pohledu zásady “ s  péčí řádného hospodáře“, upozornil na možnost arbitráží a soudních sporů o náhradu zmařených investic. Zastupitel našeho klubu Leo Luzar upozornil, že v lokalitách, ve kterých je vyhláškou povoleno provozování výherních automatů, dochází  k nátlaku na stávající nájemce ze strany provozovatelů heren, a proto hrozí, že služby užitečné pro občany mohou zaniknout na úkor heren, z tohoto důvodu navrhl plošný zákaz herních automatů na území města Ostravy.

Zastupitel z klubu Ostravak Mgr.Kausta vznesl dotaz na jednání  se společnosti  Amadeus real, která oznámila , že odstupuje od smlouvy týkající se rekonstrukce objektu Ostravice. Dostalo se mu odpovědi, že rada města schválila dopis s názorem, že odstoupení od smlouvy je neplatné.

Další dotaz Mgr.Kausty směřoval na ředitele DPO, tázal se, proč byl odvolán ředitel  EKOVA Elektrik Ing.Kořínek a proč i nadále působí jako člen představenstva. Ředitel DPO odpověděl, že Ing.Kořínek již  není členem představenstva, pokud je tak v databázi OR uvedeno, je to asi tím, že záznam nebyl ještě aktualizován. Novým členem představenstva je Ing.Hanzelka. Jako důvod pro odvolání uvedl, že se jednalo o dlouhodobé problémy, Ing.Kořínek nepodával informace o jednáních a tím mohl závažně poškodit EKOVu.

Dalším ze zajímavých bodů jednání byla i zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku. Ředitel Městského ředitelství Policie ČR Ostrava plk.Mgr.Landsfeld informoval o mírném poklesu celkové kriminality. Největší podíl má majetková kriminalita zvláště pak krádeže z motorových vozidel. Celková objasněnost trestných činů je cca 23%. Násilná kriminalita, loupeže a ublížení na zdraví, stagnuje. V kriminalitě v rámci republiky je Ostrava na druhém místě. Počty policistů klesají: v roce 2009 bylo v Ostravě  1177 policistů, letos je to již jen  675. Konstatoval rostoucí agresivitu pachatelů trestných činů. Varoval před snižováním početních stavů policistů, identifikoval to jako jedno z bezpečnostních rizik. Předseda klubu zastupitelů KSČM s.Babka poděkoval všem příslušníkům policie za jejich práci. Ocenil i zprávu ředitele. Poukázal na nízkou celkovou objasněnost trestných činů 23%. Konstatoval, že restrikce ze strany vlády mohou způsobit, že policie a hasiči nebudou schopni zabezpečit služby občanům. Ocenil, že město i kraj se snaží, byť toto je nahrazování funkce státu, pomáhat i nad rámec svých povinností. Vyzval k apelům na poslance všech stran, aby této otázce věnovali zvýšenou pozornost. Navrhl usnesení ve znění: ZMO důrazně žádá vládu ČR, aby zamezila snižování  finančních prostředků do oblasti zajišťující bezpečnost, zdraví a majetek občanů prostřednictvím PČR a HSZ, tento návrh podpořil i Mgr.Kausta. Primátor v reakci na s.Babku navrhl napsat dopis, v němž by informoval ministerstvo o situaci na Ostravsku a požádal o navýšení stavu policistů. Zástupce ODS Ing.Kolařík předložil návrh usnesení za koaliční strany, ve kterém žádá policejního ředitele o oslovení ministra o zabezpečení dostatečného objemu financí pro policii v Otravě. S.Babka upozornil, že v návrhu koalice není zohledněna skutečnost, že policejní ředitel nemůže ovlivnit ministra. Žádá o hlasování o obou návrzích. Tato dlouhá diskuse nakonec vedla do ztracena, neboť nebylo přijato žádné z navržených usnesení.

Dalším z projednávaných bodů byla i zpráva o činnosti MP v roce 2011. Mgr.Harazim, ředitel městské policie konstatoval, že bezpečnostní situace v Ostravě je stabilizovaná. Myslí si, že je to i tím, že městská policie věnuje velkou pozornost prevenci. V této souvislosti zmínil např.projekty: Senior linka, která je využívána většinou pro zdravotní potíže, dále projekt Bezpečná Ostrava, a Dopravní výchova pro žáky 3.a 4.tříd. Uvedl, že v současnosti má Ostrava 798 městských strážníků. Ostrava je druhá v počtech městských strážníků v rámci republiky.

Zastupitelstvo mimo jiné schválilo i vyhlášku o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku. V dalších bodech jednání byly např.přiznány dotace na obnovu a zachování kulturní památky, či dotace do oblasti sociálních služeb. Bylo vyhověno i žádosti společnosti VÍTKOVICE ARÉNA a.s. o poskytnutí dotací na rekonstrukci ledové plochy a náhrady výsuvných tribun v ČEZ ARÉNĚ a na rekonstrukci Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích.

I toto jednáni Zastupitelstva prokázalo, že systém svolávání k jednání jednou za dva měsíce je nevyhovující, v tomto jsme se shodli i s ostatními opozičními zastupiteli.                             

                                                                                                                   Yveta Sekeráková

Diskusní téma: Informace

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek