Jak stabilizovat českou ekonomiku

22.09.2011 10:58

 

Stínová vláda KSČM včera jednala o tom, jak po bezohledném prosazení vládních asociálních zákonů aktivizovat svou práci. Její předseda Vojtěch Filip navrhl, aby se stínová vláda scházela s větší periodicitou, a reagovala častěji společnými silami, nejen obvyklou formou samostatné práce garantů za jednotlivé oblasti. Poděkoval členům stínové vlády za to, že se díky předložení některých vlastních návrhů zákonů podařilo KSČM vnést do diskuse i nová témata či konkrétní návrhy na řešení problémů. Konstatoval, že je nutné posílit analytickou činnost odborných týmů, aby byla KSČM vždy schopná reagovat na základě faktického dění, nikoli podle prvních nepřesných či zkreslených informací, a zvažovat různé možnosti i rizika dalšího vývoje. Zatím se to většinou dařilo, ale v řadě oblastí života společnosti i v různých regionech mohou v důsledku rozpočtových škrtů vznikat nové problémy.

Druhá část jednání byla věnována otázce stabilizace hospodářství ČR v roce 2012, k níž předložil materiál k diskusi Jiří Dolejš. Podle něj se již potvrdilo, že svět neprošel standardní cyklickou krizí z nadvýroby, ale že jde o hlubší systémovou dysfunkci, spojenou s novými jevy v globální ekonomice. Nyní se objevují rizika návratu nové recese, i Českou republiku ovlivní zpomalení v Německu. Zatímco v USA jsou klíčové výdajové programy (i pro podporu oživení) a větší ochrana před importy, EU se zatím snaží řešit dluhovou krizi především rozpočtovými škrty. Takovou strategii mnozí ekonomové kritizují jako protirůstovou. Tento názor sdílí i KSČM.

převzato z Haló novin