Jediná šance na změnu je občanská neposlušnost

23.08.2011 07:40

 

Rozhovor redaktora Haló novin s poslancem Pavlem Hojdou (KSČM), stínovým ministrem dopravy, průmyslu a obchodu.

Ekonomiky EU a USA stojí možná před další recesí (krizí) a podle špičkových světových ekonomů je nutné dát jim nový růstový impuls, aby se z krize nestala dlouhá a hluboká deprese. Česká vláda se však drží překonaných neoliberálních dogmat a zřejmě i pod vlivem Hradu spoléhá jen na jakési tzv. tržní síly a plošné rozpočtové škrty. Jaké veřejné investice - samozřejmě kromě bytové výstavby - vidíte jako vhodné vy?

Pokud by současná vláda spoléhala na tzv. tržní síly, musela by daleko více podporovat příjmy obyvatel, a tím vlastně rozhýbat trh. Plošné rozpočtové škrty naopak tržní ekonomiku v kapitalistickém duchu srážejí na samé dno.

Základní veřejnou investicí je investice do lidí, do jejich vzdělání, zajištění důstojných příjmů, dostatečná zaměstnanost, a hned za tím je urychlená obnova a rozvoj dopravní infrastruktury, podpora a rozvoj technologií s vysokou přidanou hodnotou a maximální podpora vědeckovýzkumné základny, zejména aplikované, s přímým dopadem do výroby a užití.

*+Pro získání prostředků z Evropské vesmírné agentury (ESA) měla být podle vládního usnesení založena Česká vesmírná agentura (ČVA). Zatím není. Víte, kde to »drhne« a o co vlastně přicházíme?

ČR jako řádný člen ESA již v současné době získává určité prostředky z ESA a podílí se na vybraných programech. Bohužel tím, jak předchozí vlády (neplatí to o vládě Topolánkově) ignorovaly a nepodporovaly zapojení ČR do projektů ESA, není u nás dostatek kvalifikovaných odborníků, kteří by byli schopni připravit a v soutěži získat zajímavé projekty, které jsou financovány z ESA.

Právě usnesení vlády ČR z dubna letošního roku, kde se požaduje na ministerstvu dopravy zahájit aktivity na založení České vesmírné agentury, by mohlo významně přispět k tomu, aby ČVA pomáhala při přípravě projektů firem ucházejících se o zakázky na vesmírných projektech ESA. Pokud se toto podaří v dohledné době, zajisté budeme čerpat z ESA poměrný podíl, který českým firmám a České republice náleží.

Číňané, Japonci i Američané se poměrně intenzivně věnují projektům typu fotovoltaika na orbitě (nejen Země, ale i Měsíce), vyvíjejí nové kosmické dopravní prostředky, včetně výtahů. Evropané tak trochu přešlapují na místě, kromě Galilea nemá veřejnost informace o nových projektech. Máte je vy?

Abych se přiznal, tak v současné době nemám dostatečné informace o případných nových projektech ESA kromě nejnákladnějšího projektu Galileo a přípravy pilotovaného letu na Mars.

Samotný projekt Galileo je pro evropskou ekonomiku, a tedy i pro ESA, rozhodující a velmi nákladný. Původně se totiž počítalo, že s ohledem na obrovský potenciál využití satelitů Galileo, nejen pro GPS, ale i pro další služby telematiky, telekomunikací, sledování počasí apod., se do projektu finančně zapojí velké evropské firmy a z větší části projekt uhradí.

Jak je všeobecně známo, soukromé evropské firmy hodnotily tento projekt jako velmi nákladný, do jisté míry z podnikatelského hlediska i rizikový, a proto se kapitálově do tohoto projektu nezapojily a veškeré náklady nese EU, a tedy i ESA.

převzato s Haló novin

 

Diskusní téma: Jediná šance na změnu je občanská neposlušnost

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek