Jednal Výkonný výbor ÚV KSČM

23.08.2011 07:48

 

Na své dnešní schůzi VV ÚV KSČM projednával současnou ekonomickou a sociální situaci v kontextu pokračující krize.

Přijal stanovisko, v němž vyzval vládu k rezignaci a vyslovil požadavek nových voleb, protože současná vláda opakuje chyby vlády Topolánkovy a svými kroky přispívá k prohloubení projevů krize, místo aby je řešila.

VV ÚV KSČM se rovněž zabýval na žádost členů z Ústeckého kraje otázkou územních limitů těžby hnědého uhlí. S ohledem na zachování pracovních příležitostí, nezvyšování nezaměstnanosti v kraji a na zajištění potřebného mixu energetických zdrojů v ČR se KSČM rozhodla podpořit prolomení limitů této těžby. Tato podpora má ale řadu podmínek, jejichž cílem je chránit oprávněné zájmy občanů. Fond škod a náhrad ze strany těžebních společností musí být dostatečný nejen pro rekultivaci prostor po důlní těžbě, ale část prostředků z něj musí být věnována obcím a městům v oblasti zasažené těžbou na podporu jejich dalšího rozvoje. Za prvořadé KSČM považuje, aby se jak těžební společnosti, tak vláda aktivně podílely na tvorbě pracovních příležitostí po skončení těžby a byla zajištěna stabilita regionu.

Výkonný výbor se dále zabýval přípravou dalších sjezdových materiálů, které budou projednávány počátkem září zasedáním ÚV KSČM, aby pak mohly být postoupeny k předsjezdové diskusi. Jde o programový dokument Hlavní úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu KSČM a návrh úpravy Stanov KSČM.

Na schůzi VV byl rovněž projednán návrh organizačního zajištění volební kampaně ve volbách do Senátu a krajských zastupitelstev v roce 2012 a nový návrh zásad výběru kandidátů a sestavování kandidátních listin.

VV rovněž projednal přípravu celostátního aktivu ke kulturní politice, přípravu Slavnosti Haló novin a další organizační otázky.

Věra ŽEŽULKOVÁ, vedoucí mediálního úseku ÚV KSČM

 

Diskusní téma: Jednal Výkonný výbor ÚV KSČM

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek