Jednání zastupitelstva SMO dne 24. dubna

09.05.2013 22:11

 

Vážené soudružky, soudruzi a další čtenáři informací z jednání zastupitelstva. Tyto informace nemohou poskytnout plnou informaci o jednání a jsou pouze výtahem zajímavých bodů z pohledu pisatele. Podrobnou informaci můžete obdržet z oficiálních zápisů a materiálů přístupných na webu města www.ostrava.cz. Pokud budete mít konkrétní dotazy neváhejte a kontaktujte komunisty v zastupitelstvu města.

Na programu zastupitelstva měl být projednáván „třaskavý“ materiál týkající se fotbalového stadionu Baníku Ostrava. Již týden před jednáním jsme jako zastupitelé byli zásobováni předpřipravenými e-maily odmítající jakýkoliv zásah města ve prospěch soukromé společnosti ovládající Bazaly. Tato problematika byla také podrobně diskutovaná na klubu zastupitelů KSČM a náš názor byl jednoznačný, za navržených podmínek nejsme pro. Pokud by jsme byli ochotni uvažovat o řešeních, jedná se pouze o zajištění pozemků a budov za reálné hodnoty, a ne dle představ majitelů Baníku. Je třeba připomenout i historii kdy byly úvahy o symbolické hodnotě 1 Kč, to by měly být výchozí stav pro realizaci fotbalového stánku na evropské úrovni za přispění města Ostrava. Koalice ODS & ČSSD se před jednáním zastupitelstva rozhodla předložený materiál stáhnout. K tomuto návrhu žádal s. Babka - předseda klubu KSČM upřesnit, jaký je zákonný statut koaličních klubů k těmto materiálům. Zastupitelstvo zná stažení materiálu předkladatelem, radou nebo zastupitelstvem. Dohoda koaličních klubů je novinkou. Na tuto výtku reagoval náměstek Petřík (ODS) a navrhl jako předkladatel stažení materiálu. Zastupitelstvo následně schválilo program jednání již bez tohoto bodu.

Občanská iniciativa se projevila při projednávání petice proti vyhlášce o čipování psů. Tento návrh je dlouhodobě neuralgický problém některých majitelů psů, kteří v něm vidí útok na své svobody a své právo mít psa. Poukazují na neodpovědné  lastníky psů, kteří stejně nic neřeší a oni jako poctiví jsou postihování vyhláškou. Tyto nárazy jsou , dle mého názoru, za hranicí svobod jednotlivce a zasahují do práv ostatních , kteří oprávněně poukazují na problémy s chovem psů ve velkém městě. Nereflektují na fundované názory lékařů, kteří i i jako chovatelé psů, upozorňují na své zkušenosti při léčení pacientů postižených tímto problémem a doporučují přiměřené restriktivní řešení ,abychom se znovu nemuseli seznamovat s nemocemi o kterých již 40 let slyšíme pouze z rozvojových zemí. Zastupitelstvo odmítlo návrh petice změnit vyhlášku o čipování psů.

V dalším průběhu jednání zastupitelstvo, mimo jiné, schválilo budování cyklostezek podél řeky Ostravice a obvodu Poruba, výkupy pozemků pro budoucí průmyslovou zónu Hrušov, regeneraci bytových domů a druhou etapu rekonstrukce atletického stadionu v odvodu Vítkovice. Tyto projekty jsou spolufinancovány z operačních programů EU. Zařadilo do integrovanému projektu rozvoje města akci Ostravské univerzity na vybudování vysokoškolských kolejí z bývalého hotelu Palác a edukační projekt fakultní nemocnice směřující k rozvoji traumatologické medicíny ve spolupráci s lékařskou fakultou Ostrava. Oproti návrhu městské rady na poskytnutí dotace římskokatolické církvi na opravu budov, zastupitelé hlasováním toto nepodpořili, pouze členové hnutí Ostravak jednotně hlasovali pro tuto dotaci. Asi se jím zdají církevní restituce jako nedostatečné!

Zapsal  Leo Luzar