K jednání poslanecké sněmovny

12.05.2012 13:02

 

Ve středu 9. května 2012 se v tiskovém středisku PS konala tisková konference KSČM. Zúčastnil se jí předseda ÚV KSČM a poslanec PS PČR Vojtěch Filip a předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Tématem byla aktuální politická situace.

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM
 
Tak jak dnes řekl prezident České republiky na velvyslanectví Ruské federace – s prazdnikom – dovolte mi, abych uvedl několik věcí, které považuji za podstatné ještě pro průběh této schůze. Za prvé KSČM bude dále usilovat o to, aby prošel prvním čtením zákon o občanských průkazech, aby tu nevytvářela vláda prostřednictvím jednoho zákona o nejzákladnějším dokumentu z občanů ČR bílé koně. Očekáváme, kdy přijde toto hlasování na řadu, a reakci - ať oddělené části paní vicepremiérky Karoliny Peak nebo těch hlasů Věcí veřejných a vládní koalice.
 
           
Druhá věc, rádi bychom, aby PS se zabývala těmi věcmi,které mají vliv na život občanů ČR. Nabízíme určité záležitosti, které jsme předložili jako zákony v prvním čtení. Dávám prioritu naší novele zákona o soudních exekutorech a exekutorské činnosti, protože ten více než milion exekucí, které probíhají v ČR jsou zátěží pro občany ČR. Není naším zájmem, aby to byla služba exekutorům, ale služba zprostředkování mezi dlužníky a věřiteli. A to je smysl našeho návrhu zákona. Návrh o celostátním referendu – vyjadřuji spíš přání než přesvědčení o tom, že ve druhém čtení mohou být načteny návrhy, které by mohly posunout zákon o referendu do zákona, který by referendum umožňoval a ne ho znemožňoval. To je velmi důležitá věc. Dále náš návrh, který se týká větší pravomoci občanů ČR v návrhu zákona o volbách do zastupitelstev obcí, který jsme předložili a týká se pravomoci rad obcí a občanů vybrat si své zástupce pomocí preferenčních hlasů. Připomínám náš dnešní návrh, který předkládáme – návrh zákona, kterým znovu nabízíme PS k projednání zásadní protikorupční krok, a to je návrh zákona o majetkovém přiznání. V tomto ohledu předpokládám, že vládní koalice bude natolik rozumná, že nebude trvat na projednání pouze vlastních vládních návrhů, ale že připustí i jednání o návrzích opozice.
 

 
 
Pavel Kováčik, předsedaPK KSČM
          
Zmíním se o dvou záležitostech. První je přístup vládní koalice k projednávání zákonů v prvním čtení na této schůzi, kde je evidentní, že podle dopoledního rozhodnutí podle návrhu, který přednesl pan kolega, předseda PK ODS, by PS dnes skončila tuto schůzi projednáním zákona ve třetích čteních a je silná tendence odsunout návrhy zákonů v prvním čtení, kde je velká část návrhů poslaneckých a z toho velká část návrhů opozičních poslanců, na některou z příštích schůzí PS. Vnímám to tak, že vládní koalice nechce projednávat poslanecké návrhy, čeká spíše na to, až přijde vláda se svým vládním, tzv. komplexnějším, lepším návrhem a návrhy opozice je tendence se vůbec nezabývat. Chci to velmi kritizovat, myslím, že to není správný postup a hrozí tak jako v minulém volebním období, že před sebou PS potlačí velkou hromadu návrhů zákonů, které vycházejí z per opozičních poslanců a poslankyň, neprojednané. A může se také stát, že některé návrhy nebudou projednány vůbec. Jde o evidentní nerovnoprávnost, nerovnost poslanců a poslankyň zastupujících vládní koalici a zastupujících opozici. Není to nic, co by mělo něco společného s demokratickými postupy. Jsem s tím velmi nespokojen, jakým způsobem se zachází s opozicí.
 
To druhé, co chci říci, je krátký komentář k návrhu zákona o prokazování příjmů a majetku, nebo populárněji řečeno o majetkových přiznáních. Víte, že je to náš nosný bod programu boje proti korupci. Jsme přesvědčeni, že dokud nebude tento zákon, a to tak, že bude mít velmi vysokou sankci při porušení, tak se v boji proti korupci nepohne vůbec nic. Všelijaké ty morální kodexy a další věci, které se kolem toho dějí, jsou pouze pro oko diváky, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Ale skutečně účinný boj s korupcí může být jen v okamžiku, kdy bude platná legislativa přinášet i určité sankce. V této souvislosti chci říci – když jsme tento návrh avizovali, tak jsme i říkali, že nabízíme všem kolegům a kolegyním – ať se jedná o koalici nebo opozici – kteří to s bojem proti korupci myslí vážně, že jsme k dispozici s podpisovou listinou. Zatím se žádný z těch hlasitých bojovníků proti korupci nepřihlásil, že by tento návrh chtěl podepsat. Připomínám jen jednu věc – zkoušíme v rámci tohoto návrhu navrhnout stoprocentní daňovou sankci na majetek nebo příjmy, které nelze věrohodně prokázat. A můžeme se o té sankci bavit, ale je to poprvé, kdy se tak vysoká sankce nabízí, samozřejmě ve prospěch ministerstva financí. Není-li zdaněn příjem či majetek řádně, tak nejde o to pouze ho zdanit dosavadní sazbou, ale ta sankce je právě těch 100 %. Myslím si, že pod takovouto sankcí, a může nás někdo napadnout, že jsme příliš tvrdí, ale korupčníci si také neberou servítky. Pod touto sankcí si každý rozmyslí jakékoli korupční postupy.
 

 
 
DISKUSE
 
Pavel Kováčik, předsedaPK KSČM
 
 
Nevěřím tomu, že slib, který učinil pan ministr Kalousek jménem vlády ČR, že součástí těch tzv. úsporných opatření či škrtů bude i zrušení daňového zvýhodnění zelené nafty a je to pro zemědělce, kteří tu naftu spotřebují na polích při obdělávání půdy, nikoliv na cestách či veřejných komunikacích, tudíž není čerpání této daňové výhody na veškerou naftu spotřebovanou v zemědělství, ale pouze na její část. Jenom chci říci, že byli jsme to my, kteří byli u toho, když se zelená nafta zaváděla jako kompenzační opatření oproti znevýhodnění, které naši zemědělci v rámci tzv. jednotného evropského trhu měli. Dosud nedošlo ke srovnání podmínek pro naše zemědělce, nepředpokládáme, že se tak stane v příštím roce. Navíc je řada zemí EU, které toto daňové zvýhodnění pro zemědělce mají. Tvrdíme, že dojde k dalšímu zhoršení konkurenceschopnosti českého zemědělství a potravinářského průmyslu, jestli se vláda v poslední době holedbá tím, že od politiky škrtů ustupuje k politice rozvoje ekonomiky, tak opatření, kterým se ruší zelená nafta rozhodně rozvojovým opatřením není.

 

 

Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: K jednání poslanecké sněmovny

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek