K volbám do PS

04.10.2017 11:33

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

již za několik dní se otevřou dveře volebních místností a opět občané budou mít možnost rozhodnout, zda využijí svého práva zvolit si jeden z 26 hlasovacích  lístků s názvem strany nebo hnutí, jejíž program je nejblíže jeho představám o spravedlivé a šťastné společnosti s vládou, která z těchto voleb vzejde. Přestože volby se již stávají téměř rutinní součástí života našich občanů - téměř každý rok někoho, nebo něco volíme, dokažme se na chvíli zastavit, zamyslet se nad základními hodnotami lidského života a společnosti, ve které bychom chtěli žít.

Dokážeme - li  se oprostit od všech více, či méně podstatných životních „kudrlinek“ jistě nám vyjde, že základními hodnotami jsou MÍR, SRAVEDLNOST a BEZPEČÍ. Žádná společnost a život v ní bez těchto reálně existujících hodnot, nemůže být štěstím.

Jedinou stranou, která tyto hodnoty po celou dobu své existence nejen vyznává, ale ve své každodenní politice i naplňuje je Komunistická strana Čech a Moravy. Je stranou, jejíž kořeny mají téměř stoletou historii. Je to historie pevné součásti politického systému od vzniku samostatné Československé republiky, strany, která dokázala být nesmlouvavým oponentem, i zodpovědným článkem řady úspěšných koalic. Strany, kterou i přes snahy nejrůznějších „demokratů“ se nepodařilo postavit mimo zákon.

Volba Komunistické strany Čech a Moravy - strany s číslem 8 je správnou a zodpovědnou volbou.

 Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM Ostrava