K výroční zprávě BIS za rok 2010

08.09.2011 20:34

 

Vyjádření stínového ministra KSČM pro resort vnitra Zdeňka Maršíčka k Výroční zprávě BIS.

Výroční zpráva má, jak je zvykem, za cíl podat informaci o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2010. Zpráva tedy přináší informace staré tři čtvrtě roku. O zpravodajských zjištěních a analýzách, z nichž zpráva vychází, je povinna BIS v průběhu roku informovat oprávněné adresáty. Považuji za nedostatek, že alespoň o některých skutečnostech zveřejněných ve zprávě vláda průběžně neinformovala veřejnost nebo se jimi, jak je zjevné z vývoje situace, nezabývala.

 

Tak jako v minulosti, i nyní se ve Výroční zprávě BIS objevila informace, že Zpravodajské služby Ruské federace v roce 2010 v ČR opět dominovaly jak četností a intenzitou činností, tak množstvím zpravodajských důstojníků působících pod různým krytím. Nově je zmíněna na území ČR činnost Zpravodajské služby Číny.

 

Informace výroční zprávy o aktivitách ruských a čínských zpravodajců v Česku jsou velmi obecné. Ve zprávě navíc zcela chybí informace o činnosti jiných zpravodajských služeb, které v ČR působí. Proto se mi tato část zprávy jeví jako značně nevěrohodná a dokonce ideologicky či zájmově poplatná.

 

BIS se ovšem nezabývá ve zprávě pouze kontrarozvědnou činností. Konstatuje, že v roce 2010 byly zaznamenány případy nestandardního jednání některých soudců a státních zástupců, jež představovaly ohrožení řádného výkonu justice. Nestandardní aktivity představitelů justice měly vykazovat v mnoha případech znaky kriminálního jednání, které vzhledem k zákonnému vymezení postavení soudců a státních zástupců údajně nelze odpovídajícím způsobem postihnout. Mělo jít mj. o úniky informací z databází soudů či státních zastupitelství, korupční jednání nebo manipulace řízením před soudem. Řádný výkon justice byl v některých regionech vážně narušen nedostatečným výkonem funkce státní správy, soudů ze strany některých předsedů krajských soudů, což mj. umožnilo podřízeným soudcům pokračovat v manipulacích s insolvenčními řízeními. Ukázkovým příkladem klientelismu a korupce se také stalo propojení části pedagogického sboru právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni s některými představiteli policie, advokacie, státní správy a samosprávy.

 

V kapitole o ochraně významných ekonomických zájmů České republiky zpráva konstatuje, že významné ekonomické zájmy ČR ohrožuje zejména nežádoucí ovlivňování výkonu státní správy různými tuzemskými i zahraničními podnikatelskými, finančními a lobbistickými skupinami, ale i jednotlivými osobami. Přitom někteří vládní představitelé údajně považují za zcela normální provázání státních funkcionářů se soukromým byznysem.

 

Ani toto nepovažuji za překvapující informace, při neochotě současné vlády skutečně řešit korupci nemůže být situace jiná. Úvah o práci či naopak o nečinnosti policie, státního zastupitelství a soudů na politickou objednávku bylo již zveřejněno mnoho. Připadá mi, že zpráva BIS z hlediska hodnoty uváděných informací nijak zvlášť nepřekračuje rámec toho, co se běžně dočítáme v médiích. Co je však hlavní - ve zprávě zcela chybí informace o součinnosti BIS a příslušných útvarů Policie ČR. Nebo snad BIS o zjištěných podezřeních na trestnou činnost Policii ČR neinformuje či jí neposkytla dostatečné informace, které by skutečně napomohly stíhání kriminálních aktivit?

 

Další oblastí, které zpráva BIS věnuje pozornost, je extremistická neonacistická a ultranacionalistická scéna. Přestože z hlediska rozsahu věnuje zpráva BIS této oblasti poměrně velkou pozornost, zůstává otázkou, nakolik jsou tyto informace dnes relevantní. Upozornění na možné vyhrocení situace v některých konkrétních regionech či na možnosti zneužití tohoto sociálního pnutí konkrétními ultrapravicovými subjekty zpráva BIS neobsahuje. Skutečností zůstává, že Vláda ČR zatím není schopna účinně proti aktivitám neonacistů a ultranacionalistů přijmout účinná opatření.

 

 

Autor: Zdeněk MARŠÍČEK, stínový ministr KSČM pro resort vnitraZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: K výroční zprávě BIS za rok 2010

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek