KALENDÁRIUM - ČERVEN 2012

04.06.2012 21:00

01.06.  Mezinárodní den dětí

          1837:   Na vltavském rameni v Bubenči předvedl mechanik pražské polytechniky Josef Božek svou parní loď.

          1937:    Německý generální štáb zahájil na pokyn Adolfa Hitlera přípravu na přepadení Československa, plán nazvaný Fall Grün

          1942:   Na pražské Kobyliské střelnici byl v 18:45 hodin popraven jako jedna z prvých obětí heydrichiády Vladislav Vančura, přední český spisovatel, dramatik a režisér, historik, vlastenec a humanista, komunista, povoláním lékař.

03.06,1942: Začala námořní a letecká bitva o ostrovy Midway. Stala se obratem v boji o ovládnutí tichooceánského prostoru. Skončila 7.6.1942 porážkou Japonců.

05.06. 1947: Byl vyhlášen tzv. Marshallův plán – program „evropské obnovy“. Stalo se tak projevem ministra zahraničí USA generála George Catlett Marshalla v Harvardu. Plán měl sloužit Spojeným státům k prosazování jejich především politických záměrů a zabránit radikalizaci a socializaci Evropy..

08.06. 1932: Při stávce 3 000 dělníků za vyšší mzdy na železniční trati Červená Skala – Margecany dosáhli  stavební dělníci zvýšení mezd a úpravu pracovní doby. U Telgartu, dnešního Švermova, došlo ke střetu s četníky, při němž byl zastřelen 1 dělník a 4 další byli zraněni.

10.06. 1942: Němci vypálili obec Lidice, ležící nedaleko Kladna, a povraždili zde všech 192 mužů nad 15 let. Ženy, jichž bylo 196, a děti byly poslány do koncentračních táborů. Jen několik dětí bylo dáno na tzv. převýchovu do německých rodin. 

11.06. 1942: Ve Washingtonu byla podepsána sovětsko-americká smlouva o vzájemné pomoci ve válce  proti hitlerovskému Německu. Spojené státy americké se tak staly součástí protinacistické koalice a stanuly po Velké Británii ve válce rovněž po boku Sovětského svazu, hlavní protinacistické mocnosti. Bylo to obrovské politické vítězství Sovětského svazu a jeho politiky.

17.06. 1932:    Uskutečnil se 1. řádný sjezd Svazu přátel SSSR. V té době měl Svaz 15 000 členů. Od 15.2.1932  vydával časopis Svět sovětů.

18.06. 1882:    Narodil se Georgi Michajlov Dimitrov, bulharský komunista, politik a státník, dlouholetý vedoucí  představitel Komunistické internacionály (KI), její Exekutivy (EKI). (+2.7.1949)  

             1942: V kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze ukončili svůj boj  sebevraždou parašutisté Josef Gabčík,Jan Kubiš, Josef Valčík, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý a Josef Bublík ze skupiny Antropoid, která provedla 27.5.1942 atentát na Reinharda Heydricha

 22.06. 1997:    V Praze se ve dnech 22-25.6.1997 uskutečnila 14. mezinárodní konference NATO, týkající se jeho politického a vojenského rozhodování

24.06. 1942:    Němci vypálili obec Ležáky u Louky na Chrudimsku a její obyvatelstvo povraždili.

25.06. 1942:    Nacisty byl za heydrichiády zastřelen Evžen Rošický, český komunista, novinář, redaktor Rud  práva a Haló novin, atletický reprezentant a mnohonásobný mistr republiky v běhu na 800 m a na 400 m překážek. (*18.10.1914)

                                                                      

Igor Mačejovský a Oldřich Jakubek