KALENDÁRIUM - LEDEN

04.01.2012 14:22

 

01.01.1922:  Začal vycházet Proletkult, časopis KSČ pro proletářskou kulturu. Jeho redaktorem byl  Stanislav Kostka Neumann               

         1922:   V Banské Bystrici vyšlo první číslo časopisu Spartakus – orgánu Federovaných dělnických tělocvičných jednot                                  na Slovensku a Podkarpatské Rusi

            1942:     Vítkovické železárny v Ostravě-Vítkovicích byly pohlceny Göringovým koncernem.

            1942:     Zemřel Jaroslav Ježek, český hudební skladatel a klavírista. Spolupracoval s Janem Werichem a Jiřím Voskovcem                                               v Osvobozeném divadle (*25.9.1906).

            1947:     Spojené státy americké a Velká Británie opětně hrubě porušily Postupimskou (Berlínskou) dohodu, když vyhlásily                                               vytvoření tzv. bizonie. Byl to již zcela otevřený krok k vytvoření separátního německého státu,                                                                              k čemuž nakonec došlo v září 1949.

            1952:     V Nové huti Klementa Gottwalda (NHKG, poté jen NH, pak ISPAT a nyní Arcelor Mittal) v Kunčicích (dnes                                       Ostravě-Kunčicích) byla zapálena tehdejším prezidentem Antonínem Zápotockým, první vysoká pec. Tento                                      hutnický podnik se sice začal stavět ještě za války  jako t. zv. „Jižní závod“ Vítkovic, ale na základě usnesení                                     IX.Sjezdu KSČ bylo rozhodnuto, že bude samostatným podnikem, stavbou socialismu a stavbou mládeže.

05.01.1872:      V Praze vyšlo první číslo časopisu Dělnické listy. Prvým jeho redaktorem byl Josef Barák, později pak v le-

                            tech 1872 – 1874 Josef Boleslav Pecka.

      1942:     Parašutistům skupin Silver A a Antropoid se podařilo poprvé po jejich seskoku na území protektorátu v prosinci                                  1941 spojit vysílačkou s londýnským velením.

             1952:    V lese na okraji obce Mirošovice byla teroristy vedenými Antonínem Landstoffem zavražděna místní funkcionářka                                KSČ Anna Kvášová. 

12.01.1852:      V Praze se narodil Ladislav Zápotocký, významná osobnost dělnického hnutí.

20.01.1942:      V berlínské Wannee se sešla konference nacistických pohlavárů, na níž Reinhard Heydrich přítomným vysvětlil, jak                                by mělo probíhat „konečné řešení židovské otázky“ a rozvrhl plánovanou deportaci a likvidaci Židů.     

21.01.1862:      Zemřela Božena Němcová, významná česká spisovatelka období národního obrození.. (*4.2.1820)

            1897:     Ve Vítkovicích se v rodině havíře narodil Karol Šmidke, budoucí předseda ilegální KSS a                                                                          předseda Slovenské národní rady, vrcholného politického orgánu v době SNP.

22.01.1947:      V Praze se ve dnech 22.-23.1.1947 konalo zasedání ÚV KSČ, které zdůraznilo význam               Národní fronty a vytyčilo                                                akční heslo „Za většinu národa“ pro úspěšné plnění budovatel             ských úkolů a politiky KSČ. Schválilo usnesení o                                          přijímání nových, zejména mladých lidí do KSČ. 

            1997:     Během návštěvy ČR podepsal kancléř SRN s předsedou české vlády Václavem Klausem tzv. česko-německou de-                                               klaraci. Její nejasný výklad  je zneužíván ke stupňování německých požadavků, zejména ze strany Sudetských                                          Němců.

27.01.1947:      V Praze ve Slovanském domě se konalo shromáždění, na němž byla zahájena činnost So-                                                                        cialistické akademie. Jejím předsedou byl zvolen Zdeněk Nejedlý.

31.01.1962:      Zemřel Vlasta Burian, vlastním jménem Josef Vlastimil Burian, československý herec, komik. (*9.4.1891)

 

                                                                                                               Zpracovali:  Igor Mačejovský , Oldřich Jakubek

převzato ze Zpravodaje MěV KSČM Ostrava  č. 1/2012                                                 

Diskusní téma: KALENDÁRIUM - LEDEN

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek