Kalendárium - listopad

01.11.2011 13:41


30.10. 1921:    V Praze na Žižkově se ve dnech 30.10.-2.11.1921 uskutečnil slučovací sjezd Komunistické strany Československa (KSČ). Zúčastnilo se ho 169 delegátů s hlasem rozhodujícím a 76 delegátů s hlasem poradním. Hlavní referáty na sjezdu přednesli Bohumír Šmeral a Karel Kreibich. Sjezd schválil vytvoření jednotné internacionální KSČ tak, jak to požadovala jedna z podmínek pro přijetí strany do Komunistické internacionály. Přijal organizační řád, zvolil 24 členů a 12 náhradníků výkonného výboru strany, 18 členů kontrolní komise a 15 členů celostátního agitačního výboru žen.

  1.11. 1781: V platnost vešel patent císaře Josefa II. o zrušení nevolnictví („člověčenství“). Nevolnictví bylo zrušeno v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

  7.11. 1941:  V Moskvě, hlavním městě Svazu sovětských socialistických republik, se na Rudém náměstí uskutečnila vojenská přehlídka. Proběhla jen několik desítek kilometrů od frontové linie a vojáci z ní odcházeli přímo do bojových postavení při obraně Moskvy. Měla mimořádný morálně-politický dopad doma i v zahraničí.

10.11. 1806:   Uskutečnilo se slavnostní otevření pražské polytechniky, která byla roku 1920 změněna na České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze.

17.11. 1989:    Mezinárodní den studentstva – významný den

                        Den boje studentů za demokracii

                        Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek ČR

                          Ve skutečnosti však Den ukradené revoluce, kde principem byl zejména

                           majetkový převrat provázený barbarskou falzifikací historie.

18.11. 1991:   Zemřel Gustáv Husák, významný slovenský vlastenec, politik a státník, jeden z předních organizátorů Slovenského národního povstání (SNP). V období 29.5.1975 – 10.12.1989 byl prezidentem ČSSR. Do roku 1987 generálním tajemníkem ÚV KSČ.  (*10.1.1913). Václav Havel jej (svého předchůdce) poslal do důchodu bez důchodu!

23.11. 1896:   Narodil se Klement Gottwald, český politik dělnického původu, vedoucí představitel KSČ, předseda vlády v letech 1945 - 1948, prezident ČSR v letech 1948 – 1953. (+14.3.1953)

24.11. 1941:  Do židovského ghetta v Terezíně přijel prvý transport židů.

25.11. 1931: V listopadu 1931 vypukla v okrese Frývaldov, dnešní Jeseník, stávka kamenodělníků proti snížení mezd. Skončila úspěšně. Na 25.11.1931  Byla vyhlášena jednodenní protestní stávka a pochod nezaměstnaných s demonstrací ve Frývaldově. Hladový pochod nezaměstnaných byl četníky v Dolní Lipové u Frývaldova bezohledně napaden. Zastřeleno bylo 8 demonstrantů, mezi nimi i 14leté děvče, které šlo náhodou po ulici.                               

                                                                                                                   Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek

převzato ze Zpravodaje MěV KSČM č. 11/2011     

Diskusní téma: Kalendárium - listopad

13.listopadu

Datum: 23.09.2012 | Vložil: adéla křivá

je to den smůly.je lepší nevystrkovat nos z domu

Přidat nový příspěvek