Kalendárium - únor

02.02.2012 07:32

 

  01.02.1882:   Narodila se Marie Majerová, vlastním jménem Bartošová, česká spisovatelka, novi- nářka,      překladatelka. Jejím hlavním dílem byl román Siréna. (+16.1.1967)

 02.02. 1907:            Zemřel Dmitrij Ivanovič Měndělejev, ruský chemik, objevitel periodického zákona                                    v uspořádání  chemických prvků. Několik prvků v dané době ještě ne   známých na

                        tomto základě i předpověděl. (*8.2.1834)

03.02. 1997: Zemřel Bohumil Hrabal, český prozaik, básník a scénárista. (*28.3.1914)

05.02. 1942: V Buzuluku se začala oficiálně formovat československá vojenská jednotka                                      v Sovětském svazu..  Základ zde tvořilo přibližně 100 československých vojáků v čele                     s pplk.. Ludvíkem Svobodou.

06.02. 1777: V bývalé jezuitské koleji Klementinu byla vládním dekretem založena univerzitní                            knihovna.

07.02. 1862: Zemřel František Jan Škroup, český hudební skladatel a dirigent, autor hudby k písni                       Kde domov můj, která se stala českou národní hymnou. (*3.6.1801)

10.02  1922: Československý chemik Jaroslav Heyrovský objevil polarografickou metodu, za níž                                    mu byla později udělena Nobelová cena.

          1962:            Zemřel Max Švabinský, český malíř a grafik.

13.02.             1947: Ústavodárné národní shromáždění schválilo zákon o právní ochraně provádění dvoule-                        tého  hospodářského plánu.

        1992: V Československu byl oficiálně zahájen provoz počítačové sítě internet. Připojeno bylo                 konkrétně ČVUT v Praze.

15.02. 1637: Zemřel Ferdinand II., český a uherský král a od roku 1619 římskoněmecký císař. Po                                   bitvě na Bílé hoře tvrdě potrestal odbojné stavy, nechal popravit vůdce povstání a zahá-                   jil násilnou  rekatolizaci země. (*9.7.1578)

        1947: Českoslovenští hokejisté se na Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze poprvé stali                     mistry světa. Dějištěm mistrovství světa byl zimní stadión Na Štvanici.

17.02. 1867: V Praze-Karlíně se konala schůze tovaryšů, na níž byl založen dělnický vzdělávací a                         podpůrný spolek s názvem Dělnická beseda. Po několika odmítnutích byl na jaře 1868                               místodržitelstvím  povolen.

21.02.             1947: V Olomouci byla slavnostně otevřena Palackého universita.

26.02.  2007:            Mezinárodní soudní dvůr v Haagu zprostil Srbsko viny za genocidu v bosenské Srebre-                        nici v roce 1995.

                                                                              Igor Mačejovský, Oldřich Jakubek