Kdo bude skutečně platit pokuty za tzv. nepřizpůsobivé občany?

25.09.2011 11:59

 

Věci občas nebývají takovými, jak se na první pohled vypadají. Příkladem toho může být zákon schválený při posledním zasedání parlamentu ČR dne 23.9.2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tímto zákonem, navrženým poslankyněmi  Ivanou Řápkovou a Lenkou Kohoutovou se povolují exekuce na příspěvek na živobytí do výše životního minima. Na první pohled to vypadá, že tzv. nepřizpůsobiví konečně zaplatí z příspěvku na živobytí pokuty za své přečiny proti veřejnému pořádku apod. Jenže ve skutečnosti budou za ně tyto pokuty platit všichni daňoví poplatníci, jejichž daní se tyto příspěvky platí. Kdo na to nejvíce doplatí – bohužel případné děti těchto nepřizpůsobivých.

Můžeme si opravdu myslet, že tento postup pomůže řešit kritickou sociální situaci v oblastech tzv. ghet sociálně nepřizpůsobivých?

Více o tomto problému Vám mohou sdělit příspěvky některých poslanců:

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi před rozhodujícím hlasováním k projednávanému návrhu několik vět. Především bych chtěl reagovat na argumentaci předkladatelů tohoto návrhu, která zaznívala v důvodové zprávě tohoto návrhu v předcházejících čteních i při jednání výboru pro sociální politiku, kdy stále opakovali, že jejich novelou se nastolí rovný přístup k dlužníkům a že se zvýší vymahatelnost dluhu.

Ale v tomto státě přece existuje rovný přístup k dlužníkům. Všichni musí své dluhy platit. A když je neplatí, přijde exekutor a oni přijdou o svůj majetek. Ale jelikož jsme civilizovaná země, platí, že není možné dlužníkovi zabavit úplně vše, že vždy je mu třeba ponechat určité prostředky, které mu umožní, že bude mít co jíst, bude mít kde přespat a budou uspokojeny jeho základní životní potřeby. A paní předkladatelky tento princip svým návrhem prolamují. O to jde.

Kolegyně a kolegové, uvědomte si, prosím, nelogičnost tohoto návrhu. Vždyť příspěvek na živobytí je přiznáván tehdy, kdy určitá osoba či rodina nemá dostatečné příjmy na uspokojení základních životních potřeb a tento příspěvek jim má pomoci tyto základní životní potřeby uspokojit. Ale poskytnutí takové pomoci má samozřejmě smysl pouze tehdy, když ji ochráníme před případnými věřiteli, příjemce této pomoci. A proto je na celém světě uzákoněno, že dávky tohoto typu nepodléhají výkonu rozhodnutí, nepodléhají exekuci.

Pokud návrh kolegyň z ODS tento princip prolamuje, pak poskytování příspěvku na živobytí lidem, kteří mají dluhy, vůbec nemá smysl, protože daňoví poplatníci se těmto lidem skládají na příspěvek na živobytí proto, aby jim pomohli přežít, ale ne proto, aby za ně zaplatili jejich dluhy.

Závěrem si dovolím připomenout, že v prvním čtení ke schválení mého návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona chyběl jediný hlas a v rozpravě se i poslanci vládní koalice včetně prvního místopředsedy vlády pana Schwarzenberga vyslovovali proti tomuto návrhu. Pokud jsou dnes připraveni tento návrh schválit, dovoluji si je zdvořile požádat, aby nám sdělili, co je přimělo svůj názor změnit.

Poslankyně Marta Semelová: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, já mám dvě poznámky. Ta první se týká toho, že může opozice přijít s návrhem. Jak nakládá koalice s návrhy opozice, to tady jsme svědkem každé jednání Poslanecké sněmovny. To je první poznámka.

Ta druhá. Já myslím, že občané této země si budou muset zvyknout na to, že od vládních stran dostávají jednu facku za druhou. A není to jenom od ministra na chodníku před Poslaneckou sněmovnou. To, co tady teď má být schváleno, to je další facka. Facka těm, kteří prostě už nemají, kde brát. Vy jim berete poslední zdroje existence a ti lidé budou muset sáhnout k další kriminalitě. Eskalujete tím to napětí a tu výbušnou situaci, kterou teď vidíme ve Šluknově. Jestli zvednete pro tento zákon ruku, ta situace se ještě mnohem zhorší.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dovolte mi takovou malou poznámku. Mně připadá neuvěřitelné, že lidé, kteří se zabývají sociální problematikou, mohou Sněmovnu krmit takovými nesmysly, jako že dětí se to týkat nebude. Chtěl bych upozornit paní poslankyni, která tady o tom mluvila, že pokud ta rodina díky krácení těch dospělých bude mít o 3 tis. menší rozpočet, tak to samozřejmě ty děti pocítí, protože místo čtyř rohlíků se koupí jeden a nebudou mít na zeleninu. Tak nám tady prostě nepovídejte, že těch dětí se to netýká! To je úplná absurdita!!

Úplný průběh diskuze naleznete ZDE

Jan Jančura, Ostrava-Poruba

 

Diskusní téma: Kdo bude skutečně platit pokuty za tzv. nepřizpůsobivé občany?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek