Konečně v Unii vynikneme: vysokým zdaněním potravin

20.12.2011 07:00

 

Zvýšení DPH od 1. 1. 2012 zařadí Českou republiku mezi země mající nejvyšší zdanění potravin v Evropě. Ve většině zemí EU se nepoužívá jednotná sazba DPH na všechno a u vybraných citlivých skupin zboží se užívají snížené sazby.

Od Nového roku se u nás snížená sazba daně zvýší z 10 na 14 %. Zatímco představitelé vlády nás přesvědčují, že se zvýšení DPH nepromítne zcela do ceny potravin, obchodníci již přistoupili ke zvýšení cen potravin s předstihem tak, aby od počátku příštího roku nedošlo ke skokovému zvyšování cen a aby také využili předvánoční nákupy.

Pokud srovnáme současné zvýšení cen potravin s inflací, je zřejmé, že potraviny se tak stávají tahounem růstu cen. Ze sledovaných 15 druhů potravin jich 9 již v září 2011 překročilo úroveň 2,8 % meziročního růstu, z toho některé potraviny ji překročily výrazně (mouka o 30,8 %, cukr o 38,1 %, bílé pečivo o 44,5 %).

Veškeré diskuse o tom, zda se zvýšení DPH projeví v růstu cen potravin, se tak stávají zcela bezpředmětné, protože se tomu tak již stalo a do konce roku bude tento stav ještě pokračovat. Je zcela nepochybné, že zvýšení cen vlivem DPH je zcela špatně načasováno do období eskalující hospodářské krize, kdy se bude spotřeba snižovat přirozeně již vlivem nižších příjmů obyvatelstva.

Je tak velmi pravděpodobné, že se očekávaný vyšší výnos DPH nemusí naplnit. V konečném důsledku ale může být dopad DPH pro státní rozpočet negativní.

Poklesne tuzemská produkce

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha podotkl: »Zemědělský svaz neviděl žádnou studii, která by odhadovala dopad zvýšení DPH na zvýšení konečných cen potravin, včetně předpokládaného snížení spotřeby a zvýšení zájmu spotřebitelů o levné, méně kvalitní potraviny. Ohledně cen potravin nám zkušenosti z minulosti ukazují, že nelze očekávat, že se toto zvýšení DPH zcela neprojeví v cenách potravin. Opak je pravdou, byť nelze ono zvýšení cen očekávat jednorázově k 1. 1. 2012. Současný růst maloobchodních cen to ukazuje

Pokles spotřeby prohloubený zvýšením DPH se nepochybně projeví v poklesu tuzemské produkce. Poroste tlak na snižování výkupních cen z prvovýroby, tuzemské podnikatelské subjekty ze všech sfér agrobyznysu budou snižovat počty zaměstnanců a lze očekávat zvyšování agrárních dovozů.

Ekonomická stagnace a růst DPH se začíná významně projevovat i v tlaku na snížení marží v celé výrobní vertikále. Právo na svoji marži má obchodník, zpracovatel, ale i zemědělec. Zemědělci jsou však na tom z dlouhodobého i krátkodobého hlediska v udržení svých zisků nejhůře.(ng)

převzato z Haló novin

 

Diskusní téma: Konečně v Unii vynikneme: vysokým zdaněním potravin

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek