KSČM je podle posledního průzkumu CVVM druhá ve volebních preferncích

18.04.2012 16:04

Podle průzkumu CVVM provedeného ve dnech 2. až 9.4. 2012  a zveřejněného 18.4.2012, na na vzorku 997 korespondentů prudce stouply preference levicových stran a poklesly preference pravicových stran.

Na otázku „Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit?“ odpovědělo kladně 63 % dotázaných s volebním právem („rozhodně ano“ 32 % a „spíše ano“ 31 %),  31 % záporně („spíše ne“ 8 %, „rozhodně ne“ 23 %). Zbytek dotázaných (6 %) zvolil odpověď „neví“. Ze získaných dat tedy vyplývá, že deklarovaná volební účast je v současné době zhruba stejná, jako byla reálná účast  v posledních parlamentních volbách v květnu 2010. Struktura těchto odpovědí je uvedena v následující tabulce v 2. sloupcei zleva.

Všem respondentům, kteří nevyloučili účast na volbách položili otázku kterou stranu by dotázaní volili za předpokladu, že by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny. Do souboru (N=562) jsou zařazeni pouze ti dotázaní, kteří deklarovali volbu nějaké strany a zároveň uvedli, že by se voleb zúčastnili (tj. v dotazu na volební účast zvolili varianty „rozhodně ano“ a „spíše ano“). Volební model tedy nezahrnuje respondenty, kteří se voleb nechtějí zúčastnit nebo nevědí, zda se jich zúčastní (varianty „spíše ne“, „rozhodně ne“ a „neví“). Hodnoty volebního modelu za duben t.r. jsou zobrazazeny v posledním sloupci tabulky, v předchozím sloupci tabulky je uveden, pro porovnání, volební model za předchozí měsíc březen t.r.

 
Strana Preference v % Volební model v %
4/2012 3/2012 4/2012
ČSSD 24,5 35 37
KSČM 12,5 16,5 20
ODS 11 20 17,5
TOP09 7 14 11,5
VV 1,5 3 2
KDU-ČSL 3,5   5,5
SPOZ 1,5   2
SZ 1   1,5
Ostatní strany 2   3,5
Neví, žádná 12,5    
Rozhodně nepůjde volit 23