KSČM k vládním opatřením v sociálně-ekonomické oblasti a k církevním restitucím

03.06.2011 21:20

Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM schválené na jeho 41. schůzi dne 3.6.2011.

Pravicová koaliční vláda arogantně přehlíží protestní hlasy veřejnosti a dál využívá v Poslanecké sněmovně svou početní převahu k prosazování reforem, jimiž ožebračuje drtivou většinu obyvatel ČR. Za 10 měsíců vládnutí dosáhla pouze toho, že opakovaně vhání do ulic tisíce až desetitisíce demonstrantů.

 V posledních týdnech vláda schválila tzv. sociální reformu, která pokračuje v destrukci sociální sítě. Postihne zejména sociálně slabé a handicapované. Posvětila i zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14 % a v roce 2013 její sjednocení na 17,5 %. To způsobí prudké zdražení potravin i dalšího zboží i služeb. Bude to mít dopad ve všech oblastech života občanů. Jednou z nich je zdravotnictví, kde koalice zcela absurdně odůvodňuje zvýšení poplatků za pobyt v nemocnici a vyřazení tzv. levných léků z úhradové vyhlášky právě růstem nákladů v důsledku zvýšení DPH. Součástí změn ve zdravotnictví má být i mimořádně nebezpečné a pro KSČM nepřijatelné stanovení standardů a nadstandardů zdravotní péče. To povede ke zhoršování péče pro méně majetné. Je jisté, že zmíněné kroky nejenže prohloubí vykořisťování a zbídačování většiny občanů, ale ochromí i ekonomický růst. Ten současná pravicová vláda považuje za téměř jediný prostředek pro řešení astronomického zadlužení země. Pro podporu ekonomického růstu však vláda nedělá nic, jen snižuje cenu práce. V naší zemi je růst HDP značně závislý na spotřebě domácností a vládní škrty tak zasadí české ekonomice další ránu. Mnohé domácnosti budou přežívat jen za cenu dalšího zadlužování, které již činí 1,1 bilionu Kč. Veřejný sektor je za více než dvacet let kapitalismu zatížen dluhem přes 1,5 bilionu Kč. Fakticky je ale dluh vyšší a překotně roste.

 Za těchto podmínek hrozí, že sociální a ekonomická situace ČR a velké části jejích obyvatel bude ještě zhoršena připravovanými restitucemi církevního majetku v hodnotě 134 mld. Kč. Při určení této částky přitom současná vláda pokračuje ve šlépějích Topolánkovy vlády. Vychází z požadavků církví, bez prověření, zda požadovaný majetek církvím skutečně v roce 1948 patřil. Ukázalo by se totiž, že přinejmenším na značnou část požadovaného majetku nemá církev nárok. Počátkem 90. let již byla církvi nemalá část národního majetku za podobných okolností darována. KSČM proto s tímto tzv. vyrovnáním nesouhlasí.

 KSČM konstatuje, že tato vládní opatření ještě více prohloubí a urychlí rozkladné procesy zadlužování státu i občanů. Jednoznačně odmítá destruktivní politiku Nečasovy vlády. V souladu se svými dlouhodobými cíli a s vůlí tisíců občanů, vyjadřovanou i prostřednictvím společných petičních akcí, požaduje rezignaci vlády a vypsání nových voleb. Je to krok nutný k tomu, aby tíži krize místo lidí, kteří ji nezavinili, nesli její skuteční původci. Je to i první krok i ke skutečně efektivní podpoře hospodářského růstu. Cílem KSČM je, ve spolupráci s dalšími podobně smýšlejícími silami, odstraňování systémových základů krize.

  

Autor: VV ÚV KSČM
Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: KSČM k vládním opatřením v sociálně-ekonomické oblasti a k církevním restitucím

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek