KSČM MĚSTSKÝ ROZPOČET NEPODPOŘILA

06.01.2021 22:36

Ústředním bodem jednání zastupitelstva bylo projednání návrhu rozpočtu města na rok 2021. KSČM se k rozpočtu postavila kriticky a v hlasování jej nepodpořila. Předmětem naší kritiky byla nepřehlednost, dvojsmyslné zahrnutí akcí, u nichž vedení města zvažuje financování z úvěru, do příloh, aniž by tyto akce byly zahrnuty v součtu celkových výdajů, a rovněž snížení kapitálových výdajů, realizované přímo na zasedání zastupitelstva. K rozpočtu jsme připravili dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh směřoval k navýšení investičních výdajů. Konkrétně jsme navrhli zahrnout do rozpočtu 26,5 mil. Kč navíc na rekonstrukci či výstavbu některých chodníků (Michálkovická – chodník u ZOO, Vrbická v Heřmanicích, Českobratrská – u křižovatky se Sokolskou, chodník u ul. Hrabovská v Nové Bělé, účelový rezerva na další opravy chodníků ve výši 15 mil. Kč) a 12 mil. Kč na rekonstrukci střechy Loutkového divadla (střecha je poškozená a do budovy zatéká). Jako zdroj jsme navrhli prostředky, které jsou již léta

nesmyslně umrtveny na tzv. FONDU PRO VÝSTAVBU KONCERTNÍ HALY. Náš návrh nebyl podpořen a tak bude 150 mil. Kč ležet opět bezvýsledně v nějakém fondu a majetek města bude dále chátrat. Vedení města se neřídí zásadou dobrého hospodaření, která velí nejprve opravit svůj existující majetek, který není v dobrém stavu, a teprve potom se pouští do nových projektů. Není divu, za opravu chodníků a střechy by si koalice potlesk snobů a hipsterů nevysloužila. Náš druhý návrh směřoval do běžných výdajů. Navrhli jsme NAVÝŠIT FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA DOTACE, které vedení skrouhlo o 20 % oproti roku 2020. Konkrétně jsme navrhli přidat do balíku určeného na DOTACE PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ (+ 1,1 MIL. KČ), DOTACE PRO KULTURU (+ 2,15 MIL. KČ), DOTACE NA TĚLOVÝCHOVU A SPORT (+ 2,15 MIL. KČ) A DOTACE NA RODINNOU POLITIKU (+100 TIS. KČ). Zdrojem pro navýšení mělo být naopak snížení prostředků určených na kontrolu tzv. „reklamního smogu“. Náš návrh opět nezískal podporu vládnoucí koalice, která asi upřednostňuje kontrolu výloh a restauračních slunečníků před podporou volnočasových, kulturních a sportovních aktivit.  K rozpočtu jen nutno podotknout, že do něj nebyly zahrnuty příděly do fondů pro výstavbu koncertní haly a pro modernizaci městské nemocnice. Přitom ještě před pár dny vedení města s těmito příděly počítalo, a to konkrétně v celkovém objemu 100 mil. Kč. Došlo tak na slova komunistů, kteří právě záměr umrtvovat další stamiliony na fondech v současné nelehké situaci kritizovali. Nic to však nemění na tom, že zejména na fondu pro výstavbu koncertní haly zůstává ležet cca 150 mil. Kč, za něž by šlo udělat spoustu investic, které se léta zbytečně odkládají. Nutno také na každém kroku zdůrazňovat, že vytvořené úspory ve fondech nevznikly proto, že by snad primátor Macura či kdokoliv jiný z koalice byl nějakým finančním čarodějem či mágem, který zavedl správné hospodaření města a dokázal ušetřit na provozních výdajích. NE, NE, A JEŠTĚ JEDNOU NE! Vznikly proto, že ve volebním období 2014 -2018 mělo město rekordní daňové příjmy, avšak vládnoucí koalice dva roky tápala a nedokázala se rozhodnout, co vlastně chce. Důkazem je, že při rekordních daňových příjmech byly investiční výdaje na mnohem nižší úrovni, než v předchozím volebním období, které bylo poznamenáno ekonomickou krizí.

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

POSTAVILI JSME SE PROTI ZDRAŽENÍ JÍZDENEK

KSČM se na zasedání zastupitelstva jasně postavila proti zdražení jízdenek. Důsledně jsme kritizovali zejména dvojí ceny dlouhodobých jízdenek. Vedení města totiž zavádí padesátikorunovou přirážku k ceně jakékoliv dlouhodobé jízdenky, pokud si ji koupíte v prodejně DPO, nikoliv přes e-shop. Do prodejny si přitom chodí kupovat dlouhodobé jízdenky zhruba 50 % občanů a existuje nejméně 20 % občanů, kteří tam budou muset kupovat z toho důvodu, že nemají účet, nekamarádí s chytrými telefony, nemají doma internet, nebo prostě jen nechtějí platit elektronicky. Toto zdražení bude mít zásadní dopad zejména na nízkopříjmové rodiny, které si kupují měsíční jízdenky. Třeba čtyřčlenné rodině tímto nechutným opatřením vedení město vytáhne z peněženek až 2.400 Kč ročně. Navrhli jsme usnesení vyzývající radu, aby od tohoto diskriminačního opatření upustila, ale zastupitelstvo toto usnesení odmítlo. Kritizovali jsme také zdražení krátkodobých jízdenek s tím, že lidé budou ztrácet motivaci jezdit MHD. V neposlední řadě jsme se vyjádřili kriticky ke zdražení studentských dlouhodobých jízdenek, které těsně před volbami hnutí ANO a jeho koaliční partneři výrazně snížili a nyní ho zpětně zase navyšují.

 

Zdražení krátkodobých jízdenek

Rok

2019

2020

2021

10minutová

14 Kč

16 Kč

18 Kč

45minutová

20 Kč

24 Kč

25 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAŽENÍ VODY A TEPLA – ZAHRANIČNÍ KONCERNY NEPŘIJDOU ZKRÁTKA

Součástí programu byla také informativní zpráva o ceně tepla a vody. Asi nebude pro nikoho překvapením, že ceny opět porostou. Zahraniční koncerny, kterým byl v minulosti umožněn vstup do těchto odvětví, určitě nechtějí přijít zkrátka.  Ačkoliv jsme se v letošním roce, na rozdíl od toho předchozího, přímo do diskuze k tomuto materiálu nezapojili, je nutno připomenout, že jsou to právě ostravští komunisté, kteří již několikrát vyvinuli iniciativu k tomu, aby město jasně deklarovalo, že do budoucna chce získat vodárenství pod svou 100%ní kontrolu. Není jediný důvod k tomu, aby koncern SUEZ měl byť jedinou korunu dividend z ostravské vody. Je nutno také připomínat, že strany vládnoucí ostravské koalice vždy tyto návrhy KSČM odmítly a že primátor Macura (ANO) je tím nejzapřisáhlejším podporovatelem zahraničních korporací v těchto síťových odvětvích, přičemž se při jakékoliv diskuzi o tomto tématu ohání tím, že bez zahraničních koncernů bychom si neporadili. Degraduje nás tak pokaždé na úroveň divochů, kteří by bez civilizační mise korporátních kolonistů splakali nad výdělkem.

 

Rok

2020

2021

Cena tepla (Kč/GJ)

613 Kč

633 Kč

Cena vody (Kč/m3)

80,67 Kč

84,66 Kč

 

MARKETINGOVÉ MEMORANDUM

Program zastupitelstva byl „obohacen“ o memorandum mezi městem, městským obvodem Poruba a městským dopravním podnikem.  Memorandum se týkalo vymístění autobusové vozovny z Poruby a jejího přemístění do Martinova. V diskuzi jsme označili takové memorandum za pouhopouhý marketingový balónek, aby bylo o čem psát. Není nám totiž jasné jakékoliv jiné zdůvodnění pro to, aby město uzavíralo memorandum se svým městským obvodem a se svou obchodní společností. Krom toho nebyl součástí materiálu žádná popis akce. Myslím, že blízká budoucnost nám dá za pravdu.

 

NOVÉ MĚSTSKÉ BYTY ZÍSKÁ TEN, KDO NEJVÍC ZAPLATÍ

Negativně jsme se vyjádřili k problematice pronájmů nových městských bytů. Vedení města zde zvolilo pro nás nepřijatelný aukční systém přidělování bytů nájemcům. Spočívá to v tom, že byt získá ten, kdo nabídne nejvyšší nájem. Jedná se o nechutnou praktiku, kterou nevyužívá ani největší komerční pronajímatel bytů na Ostravsku, tedy Heimstaden (byty OKD). Namísto, aby se posuzovala bytová potřeba, podpořily

konkrétní cílové skupiny (třeba senioři v bytech v prvním podlaží či rodiny ve větších bytech) získá byt ten, kdo zaplatí nejvíc. Pokud chce město pronajímat byty tímto způsobem, tak to už je asi lepší, aby žádné byty nepořizovalo. Zdůvodnění vedení města je očekávatelné: „je to jediný transparentní způsob“. Ano, je to skutečně jediný správný liberální recept – aby nebylo ani zrnko podezření z korupce, tak jí zlegalizujeme – vyhraje ten, kdo zaplatí nejvíc. Je to recept, jak ničit jakoukoliv veřejnou službu, a to nejen v oblasti bydlení, ale i třeba ve zdravotnictví, školství nebo sociálních službách.

 

                                                                    Ing. Martin Juroška, Ph.D, člen zastupitelstva města Ostravy