KSČM odmítá zákony druhé etapy zdravotní a velké důchodové reformy

17.07.2011 08:23

 

Jsou v rozporu s Ústavou ČR, a proto budeme usilovat o jejich zrušení, ať již cestou posouzení Ústavním soudem nebo po příštích volbách do Poslanecké sněmovny přímo

Vláda bez ohledu na prohlubující se krizi pokračuje v silovém projednávání protilidových reforem a předložila s arogancí sobě vlastní Poslanecké sněmovně zákony, týkající se reforem zdravotnictví, důchodů a pracovního práva.

Jejich projednání se připravovalo nejen ve spěchu, ale není respektován ani samotný legislativní proces. Jsou pochybnosti o řádném připomínkovém řízení. Celý systém se vytváří jen proto, aby se na trh dostaly další podnikatelské subjekty, které vytvoří zdravotní připojištění drahých léků a náročných operací.

Nové vymezení je velmi obecné a navíc říká, že pacient má nárok na bezplatnou péči jen v té ekonomicky nejméně náročné variantě. Na dražší si může připlatit. Po průlomové změně přicházejí další zákony. Nový zákon o zdravotních službách, který je v Poslanecké sněmovně, už neužívá pojem »zdravotní péče«, která je bezplatná a garantovaná Ústavou. Nový zákon už používá pojem zdravotní služba, která se nakupuje za peníze.

KSČM odmítá zavádění dvojího zdravotnictví, jedno kvalitní jen pro ty, kteří si připlatí, a druhé tzv. základní, pro občany s nízkými a středními příjmy. Zákon dnes přesně upravuje, na co má pacient nárok.

Rovněž tak KSČM odmítá velkou důchodovou reformu, která tvoří vládní návrhy zákonů o důchodovém spoření a o doplňkovém penzijním spoření. Oba návrhy jsou diskriminační, protože zvýhodňuji osoby a vyššími příjmy. Vláda se ani netají tím, že jde o výhodu pro ty, kteří mají příjmy nad průměrem, opět nevyslyšela většinové názory veřejnosti, odborů, důchodcovských organizací či opozice. Bez ohledu na jejich protesty postupně schvaluje další pravicové reformní návrhy důchodového systému ČR, a to podle představ a zájmů finančního kapitálu. Sociální cíl byl upozaděn. Vyhrává vidina maximálních zisků pro soukromé fondy.

Každý občan má právo být za svou celoživotní práci solidně zabezpečen státem garantovaným důchodem. K tomu je třeba postupně stabilizovat a optimalizovat současný průběžný systém. A ti občané, kteří mají takové možnosti, si mohou dobrovolně, dle vlastního rozhodnutí a na své riziko, vybrat na finančním trhu takové produkty, které budou vyhovovat jejich představám. Občané, kteří toho nejsou z jakýchkoli důvodů schopni, musí být dostatečně zajištěni státem. Nechceme, aby dnešní mladí lidé, kteří budou poctivě pracovat, ale nebudou za svou práci dostatečně odměňováni, museli v budoucnu pobírat k důchodu ještě sociální podporu či dokonce žebrat.

Pro KSČM jsou tyto zákony nepřijatelné, v rozporu s Ústavou, a proto budeme usilovat o jejich zrušení, ať již cestou posouzení Ústavním soudem nebo po příštích volbách do Poslanecké sněmovny přímo, a prosadíme návrat k solidárnímu systému důchodové péče, zdravotní péče a k posílení ochrany zaměstnanců.

Přijato na zasedání Výkonného výboru ÚV KSČM 15. července 2011

převzato z Haló novin

Diskusní téma: KSČM odmítá zákony druhé etapy zdravotní a velké důchodové reformy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek