KSČM: Schválení „obranné“ smlouvy je zradou na občanech ČR!

27.07.2023 22:41

KSČM: Schválení „obranné“ smlouvy je zradou na občanech ČR!

(Praha, 21. 7. 2023) Poslanecká sněmovna schválila tzv. obrannou smlouvu mezi ČR a USA. Po Senátu, který tak učinil již v minulém týdnu, chybí k definitivní ratifikaci této smlouvy jen podpis prezidenta Petra Pavla. KSČM vyzývá prezidenta republiky, aby svůj podpis pod tuto smlouvu nepřipojil a odmítl ji.

Uzavření tzv. obranné smlouvy neměla ve svém volebním programu žádná z politických stran, které jsou v Poslanecké sněmovně zastoupeny, a tudíž k jejímu vyjednání ani schválení neměly žádný mandát od občanů České republiky. Přesto se jejím schválením parlamentní strany vzdaly značné části svrchovanosti České republiky.

Schválené doprovodné usnesení, které prosadilo hnutí ANO a jež mimo jiné lživě konstatuje, že dohoda přispívá k prohloubení spolupráce s USA a vyšší bezpečnosti České republiky a neopravňuje rozmístit na našem území jaderné zbraně ani u nás budovat americké vojenské základny, je jen alibismem Andreje Babiše. USA na našem území nepotřebují mít vlastní základny, neboť smlouva jim umožňuje využívat ty naše a v rámci nich si budovat své objekty, kam nebudou mít české orgány žádný přístup a nebudou mít nad nimi kontrolu. Na to, jaké zbraně zde pak budou USA skladovat, nebude mít naše republika žádný vliv! 

KSČM protestuje proti schválené „obranné“ smlouvě a důrazně ji odmítá. Tato vazalská smlouva nepovede k větší bezpečnosti České republiky, jak její přívrženci prohlašují, ale naopak se z České republiky stane legitimní cíl nepřátel USA a naše území může kdykoli sloužit k agresi USA proti jiným zemím!

Hnutí ANO svým hlasováním pro tuto smlouvu ruku v ruce se současnou asociální pravicovou vládou Petra Fialy, včetně ministryně války Jany Černochové, opět ukázalo, že nepředstavuje žádnou skutečnou alternativu. Svým postojem navíc zradilo většinu občanů, kteří mu ve volbách dali svůj hlas.

 

vedení KSČM

 

Kontakt:

Roman Roun

mediální zástupce KSČM

mobil: 731 622 002

press@kscm.cz