Legendární vysavač peněz ? !

02.06.2017 21:45

Za posledních 15 let odvedly naše banky do zahraničí více než 500 miliard Kč. Jde o více než 50% jejich zisků, menší část se u nás reinvestovala. Z ČR tak ročně mizí z finančních institucí obrovské peníze u jejich zahraničních vlastníků a v době krize to byly právě naše bankovní domy, které se svými výsledky výrazně podílely na záchraně některých velkých evropských bank při jejich špatných výsledcích jinde. Pro naši zemi a občany však tento odvod zisků pozitiva nepřináší. Pro naši budoucnost je nutné ponechat tyto zisky většinově v ČR a reinvestovat do naší ekonomiky.

Donutit zahraniční majitele, aby více peněz ponechali u nás, však není úplně jednoduché. Prohlášení politiků či ekonomů směrem k bankám o vhodnosti takového jednání může být sice líbivé, ale reálný výsledek to nemá. Banky u nás tvoří průměrný zisk kolem 13%, což je výrazně více než průměr v EU, který je kolem 5%.

Je tedy zjevné, že bankovní služby jsou u nás dražší než jinde a ve spojitosti s vyváděním vytvořeného zisku mimo ČR to jasně poukazuje na vysávání peněz směrem ven. Je to podobné jako s tarify u mobilních operátorů, kde také platíme více než jinde v Evropě a dostáváme za to služby horší, nebo menšího rozsahu. Podobné případy se také uvádějí u potravin, které jsou u nás dražší a nižší kvality.

Vraťme se ale k bankám. Jedním z řešení pro snížení odvodů mimo ČR je bankovní daň. Způsob jejího stanovení je věcí politické dohody. Možností je mnoho, neboť ostatní země v regionu tuto daň zavedenu mají. V EU finanční sektor speciálně daní nadpoloviční většina států, takže možné inspirace lze najít povícero. Vzhledem k výrazně vyšší ziskovosti českých bank proti průměru EU, se jeví slova některých rádoby odborníků o přiškrcení českého bankovnictví touto daní jako lichá. Zvolit jiné řešení, např. stanovit maximální ceny bankovních služeb pro občany však nelze, stejně jako nelze zakázat výplatu dividend. Je samozřejmě možné, že minimálně některé z bank budou mít tendenci přenést případné daňové zatíženy na své klienty – občany a ve finále by tuto daň zaplatili oni. Tomu by měla zabránit dostatečná konkurence na našem trhu, která je již dnes, ale svou řekněme nenuceností snižovat ceny bankovních služeb, z důvodů neochoty občanů měnit své účty, je situace i přes tuto konkurenci poměrně ustálená. A i z tohoto důvodu by právě například tato daň mohla být akcí, která vyvolá reakci. Jak bank, tak občanů.

Mnozí známe anketu o „Nejabsurdnější bankovní poplatek“. Už delší dobu by bylo vhodné s tím něco udělat, aby těchto absurdních poplatků (pozn. poplatkožroutů) bylo co nejméně. I sama diskuse o případném zavedení bankovní daně by k tomu mohla napomoci.

René Číp, poslanec PS PČR za KSČM