Lubomír Zaorálek: Pohár trpělivosti jednoho dne přeteče

24.09.2011 14:24

Z vystoupení na 24. schůzi Poslanecké sněmovny PSP


Nejraději bych Sněmovnu naložil a odvezl doprostřed Ostravy do čtvrti Viehweide (původně německy), dnes Fifejdy, aby její členové vychutnali, v jakém prostředí občané v této čtvrti žijí. 

Tam se totiž rozléhá obrovský puch. A ten puch je způsobený onou známou kauzou laguny, které jsou příkladem, jak se řeší ekologické zakázky v České republice. Protože kauza laguny, to je místo, do kterého stát nalil miliardy společnosti Geosan. Společnost Geosan, tato fenomenálně úspěšná společnost na veřejných zakázkách v České republice, tyto laguny čistí tak úspěšně, že sice výsledek nemáme, zato ti občané tam žijí v podmínkách, ve kterých docela dobře nechápu, že tam ještě tak klidně v těch domech sedí a čekají, co bude dál. 

Kdyby tam přijel pan ministr Kalousek - protože ten puch, který zapáchá z téhle ekologické zakázky státu, je opravdu nesnesitelný - tak by se pravděpodobně těmi Fifejdami těžko profackovával.

A to by neplatilo jenom pro Ostravu. Já jsem teď tři dny jezdil po Karviné a Frýdku-Místku. Vzduch tam byl špatný. A to, co jsem slyšel od starostů či od představitelů policie, ve mně vyvolalo skoro děs. Tohle, přátelé, je rozpad státu. Mně v Ostravě přepadli asistentku, večer, nedaleko hlavního náměstí. Byla v bezvědomí. Když jsem se ptal policistů, jak je to možné, tak mi řekli: „To je teď normální. Dokonce tu máme případy takových přepadení za bílého dne, v centru Ostravy, vedle náměstí.“

Říkali mi, jak roste počet trestných činů. Zároveň s tím, že o tom nebudu mluvit, mi řekli, jak se snižují stavy policie - nejenom tady, ale také v Karviné a jinde. Také starostové mi prozradili, jak jim diskrétně policie sdělila, jak snižují stavy policistů. Takhle šetří tato vláda. Takhle šetří na obyvatelích této země.

Chápete, kam mířím? Proč jsme navrhli zařadit na program schůze Sněmovny body, které zavánějí neplechou? Tady se šetří tak, že se stát rozpadá. Šetří se na policii, šetří se na hasičích, šetří se na podporách v nezaměstnanosti. V některých obcích severní Moravy hrozí, že tam budou další stovky lidí po prvním lednu bez práce. Stovky ne nějakých nemakačenků. To jsou lidé, kteří pracovali, kvalifikovaní, kteří odcházejí z práce, a člověk se s nimi setká a vysvětluje jim, že po dvou měsících budou muset jít zametat listí. Oni mi to nevěří. Oni nevěří, že tohle by bylo možné, že jim to ten stát udělá. A navíc ty veřejně prospěšné práce pro ně nebudou, protože ty úřady jim je nebudou schopny dle mého soudu vůbec zajistit. To o ty peníze oni potom přijdou? To je přece úplný rozklad státu, co se tady děje. A pan ministr Kalousek se diví, že mu někdo nadává na náměstí?! Malá Strana, přátelé, není nic proti tomu, co by slyšel tady v těchto obcích. Já vás upozorňuji, že bych mu to opravdu nezáviděl, kdyby tam někde vystoupil z auta. Ta atmosféra je tam strašná!

Proč jsme otevřeli právě kauzy ProMoPro, VZP, CASA a Řebíček? Protože ukazují, jak tato vláda, která říká, že šetří, a opravdu šetří prokazatelně velmi tvrdě na lidech dole, rozhazuje plnými hrstmi stovky milionů. Stovky milionů. Rozumíte? To je ona, o kom feldkurát Katz říká: „To se nám to hoduje, když nám všichni půjčují." Já bych řekl: To se nám to rozhazuje. Když to praskne, tak Pavel Němec - tenhle expert na řešení kauz, když je nejhůř - nám pomůže. Co teďka zařizuje Pavel Němec, že dostal 108 milionů? Tenhle expert, který byl panem Topolánkem použit na řešení případu Čunek. Přece všichni víme, na co je Pavel Němec. Viděl jsem ho sedět v Karlových Varech s panem Rampulou, s panem Grygárkem, těmito esy Vrchního státního zastupitelství. 

A společnost tohoto Pavla Němce nyní bude pomáhat s počítači. Ptám se: Za co přesně dostal Pavel Němec těch 108 milionů? Má teďka pomoct i Alexandru Vondrovi při řešení situace na Ministerstvu obrany? Bude také řešit tu velkou kauzu Ústřední vojenské nemocnice? To jsou kauzy, které dostane? Znamená to, že jeho mise ve veřejné správě pokračuje?

To, co jsme vybrali, jsou vážné kauzy. Alexandra Vondry bych se rád zeptal na to, jak prosadil ve vládě proplacení 143 milionů firmě Prague Military Hospital Concession. Ta je vlastněná ze 75 % společností EC Property – s akciemi na doručitele. Já se ptám, komu ta společnost ve skutečnosti patří? Tuší Alexandr Vondra, komu ty peníze dal? Úplně bezdůvodně! Protože zpráva NKÚ říká, že nebyl žádný důvod ty peníze dávat. A je to podepsané i zástupcem ministerstva obrany. 

Já se obávám, že Alexandr Vodra ví, komu ty peníze dal. Také se obávám, že nebude mít zájem, aby se schůze na toto konala, a že na to nechce odpovídat. A vím, že nám na to neodpoví. Ale není to neuvěřitelné? Tahle vláda, která tak šetří, dá 143 milionů anonymní společnosti s akciemi na doručitele, prostě někomu. A pan ministr nám ani neřekne, komu, když to tak prosazoval v té vládě? Když tvrdil, že se musí připravit dodatek k původní smlouvě. A dneska nám říká NKÚ, že kdyby ten dodatek nebyl, tak není problém… Tím, že ten dodatek prosadil, tak se snad ani nemůže ohradit proti tomu, co se stalo. Chápete? To je neuvěřitelné jednání.

Ještě jsme ani nedořešili ProMoPro, ještě nám pan ministr ani nevysvětlil, kde jsou ty stamiliony z této kauzy, protože na to nám také moc neodpověděl, pouze řekl, že vyvodí politickou odpovědnost. Dokonce spektakulárně nabídl svou funkci panu premiérovi. A co tedy vyvodil, přátelé? Co udělal kromě toho slovního prohlášení, že vyvodí odpovědnost? Jak tu odpovědnost vyvodil? A co udělal pan premiér? Pan premiér toho hodně slíbil. Pamatuji si, jak sliboval, že ve Sněmovně spojí hlasování o reformních zákonech s hlasováním o důvěře. Kdeže loňské sněhy jsou. A strana Věci Veřejné dokonce říkala, že hlasování o protikorupčních zákonech nechá spojit s hlasováním o důvěře. No kdeže loňské sněhy jsou. 

A stejně tak je to s vyvozováním odpovědnosti. To se to pěkně řekne od mikrofonu: Vyvodím odpovědnost. Ale je trošku záhadná věc, co to bude. Dnes víme, co to bylo: nebylo to vůbec nic! Nestalo se vůbec nic! Stamiliony prostě zmizely a nestalo se vůbec nic! A nic jsme se k tomu nedověděli. Máme tu dalších 143 milionů kolem kauzy UVN a já se ptám - asi jenom pro legraci: Kdo je to ten člověk, který dostal těch 143 milionů? Co to jsou za lidi? Mám snad na to právo jako zástupce veřejnosti, na které šetříte. Tahle veřejnost, které říkáte, že musí utahovat opasky, ta má snad právo vědět, kdo je ten anonym, který dostal těch 143 milionů. Nebo to nemá právo vědět? Všechny ty hrsti, které tady rozhazujete, ať je to ekotendr, letouny CASA, VZP, panu Němcovi 108 milionů. 

Ale pak se pane ministře Kalousku nedivte, že nebudete moci vůbec vystoupit z auta, až přijedete mezi ty lidi v Moravskoslezském kraji. A pravděpodobně i jinde. Možná jen na té Malé Straně to bylo ještě klidné.

Ve zprávě Bezpečnostní informační služby o situaci v České republice stojí: „Konkrétní případy korupce státních orgánů se soustřeďují mimo jiné na oblast justice s cílem zakrýt předchozí nelegální aktivity." Nebo: „Korupce jako prostředek pro dosažení zamýšlených výhod je nahrazována systémem klientelistických sítí, ve kterém se přímé finanční a hmotné vazby účastníků vytrácejí a odhalení je stále obtížnější." Chápete? Tam nejde o to, že by někdo jako Pavel Němec dostal nějaké peníze. Je to spíš protislužba - vyhraje třeba výběrové řízení na počítače. Takhle sofistikovaně to funguje. Nebo: „Byly zaznamenány případy nestandardního jednání soudců a státních zástupců, jež představovaly ohrožení výkonu justice. Nestandardní aktivity vykazují případy kriminálního jednání." Mluví se tady o tom, že BIS zaznamenala kontakty představitelů justice na osoby z kriminálního prostředí či existenci klientelistických vazeb, které mohou vážně ovlivnit soudní řízení.

Já jsem četl i tu tajnou zprávu BIS, protože k ní mám přístup. Jména uvádět nemohu. Jenom mohu uvést, že ta konkrétní podoba je i se jmény - pokud to někomu připadá příliš obecné. Zaregistroval jsem jednoho soudce městského soudu, který řekl, že to jsou pouze obecné věci a že ta BIS je zřejmě celá zlobbovaná. To mi připadá skoro neuvěřitelné, když člověk z městského soudu v Praze něco takového řekne. Víte, co bych mu odpověděl? Mám k dispozici poslední Globální zprávu o konkurenceschopnosti na rok 2012, kterou vydává uznávané Světové ekonomické fórum. V ní se říká, že v korupci rozdělování veřejných peněz se Česká republika propadla na 124. místo ze 142 účastníků. My jsme se propadli o 20 míst za rok. Dostali jsme se na úroveň Kamerunu, Mongolska a Ukrajiny. Zvláštní část je tady věnovaná nezávislosti justice. To je to, o čem mluví BIS. A tady se říká, že Česko je na tom zhruba stejně jako Tanzánie a Nigérie. Tady jsme se propadli o 10 míst. Ve zkorumpovanosti soudů České republiky jsme se propadli o 10 míst. Šéf městského soudu v Praze řekne, že nechápe, o čem BIS mluví. Není to podivné? Skoro podezřelé, bych řekl. Tento soudce, který se uchází dokonce o ústavní soud, si dovolí takovýmto způsobem shazovat něco, na co máme celou řadu dokladů, a dokonce nám řekne, že BIS je zkorumpovaná. Někdo tady lže.

A proto říkám, že to zařazení Pavla Němce na sněmovní program je tak důležité. Tento expert na zahlazování kauz, který zná mechaniku, jak je sprovodit ze světa, ten je pravděpodobně zdrojem klidu mnohých těch, kteří za těmito kauzami stojí. Takže my pravděpodobně jsme odsouzeni k tomu nezjistit, kdo je anonymní společnost Prague Military Hospital Concession, pravděpodobně se nedozvíme, jakým anonymům vláda rozděluje peníze.

Ale mě, když vidím, jak tahle vláda na jedné straně vykřikuje, že šetří, a na druhé straně rozhazuje peníze někomu, ani nevíme komu, napadá, že když tady byla komunistická strana, tak si také myslela, že tady bude věčně a že jí to bude věčně procházet a že se jí nic nemůže stát. A také mohla takhle arogantně mlčet, když lidé byli nespokojení, dokonce se bouřili.

Já myslím, že ten incident na Malé Straně měl být ministru Kalouskovi a ostatním členům vlády spíš varováním. Ta situace není vůbec dnes jednoduchá. A to není způsobeno hospodářskou krizí. To není způsobeno tím, že se nutně potýkáme s tím, co na nás dopadá kvůli poklesu exportu. To je způsobeno chováním této vlády. Netransparentním chováním této vlády. Naším základním problémem dneska není ani tak ekonomika, ale korupce. Naším problémem je to, že tu je naprostý nezájem něco dělat s tím, že se tady rozdávají, rozhazují stamilióny. To je hlavní vina této vlády. A můžete si, páni ministři, myslet, že budete dnes mlčet, že neřeknete nic. A já vám povídám, že dopadnete jako ti komunisté. Prostě jednoho dne ten pohár trpělivosti přeteče. Lidé v regionech jsou nespokojeni - oni vědí proč, oni cítí tu nespravedlnost a nevidí jedinou ochotu se s nimi o tom vůbec vážně bavit.

Žádáme odpověď na otázky, které klademe. Děláme to za ty lidi, kteří odpovědi na ně chtějí slyšet, za ty, co žijí v tom smradu, za ty, co se musí dívat na to, jak se tady rozhazují miliardy a nic z toho není. A za tu drzost, se kterou vy jim říkáte, že oni budou šetřit. Za ty to děláme a doufám, že to je slyšet. 

Je nedůstojné českého premiéra, když místo odpovědí neustále mluví o kauzách sociální demokracie - s tím, že jsou to zřejmě kauzy nesmírně temné. Přitom během pěti let pravicových vlád s nimi nic neudělal, nic nenechal vyšetřit. Je tady přece policie, jsou tady soudy. 

Stalo se nám, sociálním demokratům, v minulosti, že bohužel i ministr financí sociální demokracie skončil ve vězení. Za naší doby to bylo možné, v časech sociální demokracie se něco takového mohlo stát. Dneska je to naprostá pohádka, protože se vytvořily systémy, které tomu spolehlivě zabrání. 

Sociální demokraté dnes žádné krytí nemají. Přesto na parlamentní půdě žádáme otevření skutečné debaty o všech podezřelých kauzách. Nedovedu si totiž představit, že by byly dnes společensky závažnější věci než tohle. 

převzato z Blogu na Aktualne.cz

Diskusní téma: Lubomír Zaorálek: Pohár trpělivosti jednoho dne přeteče

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek