Ludvík Šulda: Šíříme objektivní informace o dění na Kubě

15.11.2011 18:32

 

Šíříme objektivní informace o dění na Kubě

Rozhovor Haló novin s Ludvíkem Šuldou, předsedou Společnosti česko-kubánského přátelství (SČKP)

Od června minulého roku jste předsedou SČKP. Co se za tu dobu stalo?

Těch věcí je samozřejmě celá řada. Za prvé to bylo vůbec sžití se s novou funkcí, do které jsem spadl téměř rovnýma nohama, neboť jsem byl zvolen předsedou místo velmi zkušeného člověka, dlouholetého člena vedení SČKP, »Kubánce« tělem i duší Ladislava Stránského, který bohužel zemřel v květnu 2010. Předtím jsem byl zhruba dva roky místopředsedou SČKP. Mohu však říci, že mám štěstí. Kolem sebe, ve vedení SČKP, mám samé zkušené matadory, bývalé diplomaty apod., kteří jsou kdykoli nápomocni.

Co jste si dal za hlavní cíl?

Hlavním mým cílem je naplňovat poslání SČKP, tedy rozvíjet přátelství a solidaritu s kubánským lidem a napomáhat šíření objektivních informací o dění na Kubě a jejím mezinárodním postavení. K činnosti SČKP patří rozšiřování vzájemného poznávání, kontakty s ICAP (Kubánským institutem přátelství mezi národy), spolupráce s vlasteneckými organizacemi v ČR, KSČM, Výborem národní kultury a Velvyslanectvím Kubánské republiky v ČR, ale také účast na tematických táborech v Kubánské republice.

Dalšími úkoly je například zřízení a zkvalitňování webových stránek www.kubadnes.cz věnovaných Kubě, ale i celé Latinské Americe, případu tzv. Miamské pětice či činnosti SČKP, vytvoření facebookové skupiny Miami5. Důležité je pro mě zkvalitňování propagace Kuby, a to nejen pomocí šíření informací o Kubě v podobě letáků a dalších písemných informaci, ale i prostřednictvím DVD, samolepek či propisovacích tužek. Významným zdrojem informací o aktuálním dění na Kubě a v Latinské Americe je i čtvrtletník Venceremos, který vydáváme ve spolupráci s Nakladatelstvím Orego.

Vraťme se konkrétně k informování o Kubě.

Za tímto účelem pořádáme pravidelné besedy, jak s návštěvníky Kuby, tak i členy diplomatického sboru Kubánské republiky, a promítání dokumentárních filmů o životě na Kubě a dění kolem ní. Nynější nejbližší akcí bude beseda o aktuální politické a ekonomické situaci Kuby s novým chargé d‘affaires Kubánské republiky Ferminem Quinonesem Sanchezem, která se uskuteční dnes, v úterý 15. listopadu, od 16.30 hodin v budově Politických vězňů 9, Praha 1, v zasedací místnosti č. 76 v prvním patře.

A co jste podnikli v nedávné době?

Předchozími akcemi byla především červnová beseda se zastupujícím charge d‘affaires Kubánské republiky Nelsonem Tamayem Caro o výsledcích VI. sjezdu KS Kuby a pak dvě akce věnované Miamské pětici. V prvním případě se jedná o putovní výstavu věnovanou jejímu případu, jejím jednotlivým členům a komunikaci SČKP s nimi a ve druhém o demonstraci za jejich bezpodmínečné propuštění a umožnění okamžitého návratu Reného Gonzálese na Kubu, která se konala 12. září před americkou ambasádou.

V případu Miami5 došlo k nějakým významným posunům...

Jak jsem již okrajově zmínil v předchozí odpovědi, nejnovější změnou je propuštění Reného Gonzálese z vězení. Byl propuštěn 7. října 2011 po 13 letech věznění. Celou tuto dobu odpíraly americké úřady jeho manželce právo navštívit ho ve Spojených státech ve vězení tím způsobem, že jí opakovaně neudělily vízum. René González po svém propuštění nesmí z rozhodnutí soudu ještě celé tři roky opustit území Spojených států a nesmí odcestovat ke své rodině na Kubu. Tímto soudním rozhodnutím je ohrožen na životě, neboť po jeho smrti touží proticastrovské teroristické skupiny v Miami, jejichž činnost zaměřenou proti Kubě před svým zadržením a odsouzením monitoroval. Výsměšně zní rozhodnutí soudkyně, jež potvrzuje speciální a dodatečný požadavek, zakazující mu po opuštění věznice »sdružovat se anebo navštěvovat konkrétní místa, kde se, jak známo, nacházejí, nebo je navštěvují jednotlivci nebo skupiny, jako jsou teroristé…« zahrnutý do rozsudku na žádost vlády.

Jak jste spokojen s činnosti poboček SČKP?

Pobočky SČKP v současné době nerovnoměrně pokrývají celou republiku a jsou v nich soustředěni zhruba dvě třetiny členů. Kromě členství v pobočkách totiž existuje v rámci SČKP i institut tzv. individuálního členství. Jelikož se snažím být vždy a ve všem, čemu se věnuji, maximalista, očekávám to samé i od svého okolí. Proto mohu konstatovat, že existují pobočky, které dělají pro věc Kuby a šíření pravdivých informací o Kubě maximum a někdy se dá říci i více než to (vzhledem k jejich podmínkám). Ovšem je také několik poboček, s jejichž činností a aktivitou nemůžu být v žádném případě spokojen a předpokládám, že ani oni nejsou.

Zbyšek KUPSKÝ

převzato z Haló novin

 

Diskusní téma: Ludvík Šulda: Šíříme objektivní informace o dění na Kubě

Kubadnes

Datum: 27.06.2016 | Vložil: Slavkovský Pavol

Váženy pane.Velice rád bych se stal přátelem teto společnosti

Přidat nový příspěvek