„Majdan” po česku ?

02.11.2016 09:27

V tomto podzimním období žije parlament nechtěně umělou součástí mediálního světa. Začala to nic neříkající a nicotná hádka o článek prvorepublikového novináře Ferdinanda Peroutky, který se zdokumentovatelně zhlédl v Hitlerovi. Tento první balónek tak prosondoval veřejné mínění. A díky mainstreamu to provokace ministra kultury Hermana s jeho osobně-ministerským setkáním s Dalajlámou dovršila.

Již jsme si zvykli na Hermanovo pohrdání českými zájmy, které předvedl na setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení Sudetendeutsche Landsmannschaft, kde zářil pochopením pro jejich požadavky.

Nelze také zapomenout na jeho působení v čele Ústavu pro studium totalitních režimů, který se pod jeho vedením stal štvavým nástrojem v boji proti východnímu nebezpečí. Pan ministr zkrátka osvědčil své kvality špičkově proškoleného agenta manipulátora a stal se trojským koněm ve vládě vedené sociálně demokratickým premiérem Sobotkou. Ten neschopen díky svému ješitnému mládí podat ruku prezidentovi Zemanovi na usmířenou, se tak stal nevědomky divákem v cizím divadle bez vlastní vůle. A divadlo nenávisti proti prezidentovi pokračovalo. Dopis čtyř ústavních činitelů svým amatérismem nahrál na smeč nenávisti. Omluva Číně za chování pana ministra Hermana působí opravdu servilně a slova v Čínské odpovědi „ať to dokážeme činy“ tomu dávají zapravdu. Doufám jen, že se podaří zachránit dobré vztahy a obchod s Čínou, když už jsme ztratili trhy v Rusku kvůli embargu, které ve své hlouposti dodržujeme jenom my, malé státy EU.

A když už to vypadalo tak, že snad alespoň státní svátek 28. října uklidní vášně, zavelela antizemanovská jednotka k útoku. Pan Jiří Brady se stal loutkou ve vyšší hře a splnil roli užitečného idiota. Asi hledali velmi dlouho morálně hodnotného člověka, který by byl ochoten propůjčit se těmto zájmům. A tak se ale opravdu jen zcela náhodou našel strýc pana ministra Hermana. A to jsem pominul jeho osobní zájem na vyznamenání pana Bradyho, projevený dopisem prezidentovi, aniž by v něm přiznal rodinné vazby. Divadlo je rozehrané a schyluje se k finále této dramatické frašky.

Místopředseda parlamentu, doposud za TOP 09 a Starostové, pan Gazdík, svolává protest na Staroměstském náměstí. Toto by bylo možné nazvat pro svou polohu a historický význam českým Majdanem. Raději ať znějí slova než zbraně.

Vlna nenávisti vůči prezidentu Zemanovi vrcholí a překřičela v parlamentu i schvalování rozpočtu. Lidé Český, Moravský i Slezský, prosím, straň se fanatiků se svou jedinou pravdou!

Leo Luzar, poslanec PS za KSČM