Může existovat kapitalismus bez trvalého růstu?

27.08.2011 12:32

 

Ekonom a člen NERVu Tomáš Sedláček ve svém článku Spor o růst aneb vyrostem z toho? publikuje názor, že kapitalismus může existovat i bez růstu.

Podle mne se zase jedná o nemožný žvast od tzv. ekonoma p. Sedláčka. Porovnávat životní cyklus jednotlivého živého organizmu s vývojem společenství živých organizmů je nesmysl. Biologický jedinec/organizmus má  stadia růstu, reprodukce a zániku - vše samozřejmě s jediným cílem reprodukce a tím zachování druhu. Vývoj společenství organizmů na úrovni druhů je složitější, ale lze jej většinou popsat jako snahu o trvalou expanzi a současně o snahu o přizpůsobení se různým životním prostředím. Proto původní jednobuněčné živé organizmy žijící v prahorách výlučně na povrchu oceánů se postupně rozšířily po celé Zemi - od hlubin oceánů a po jejich povrch, od hloubek zemskou povrchu až po nejvyšší vrcholky, od polárních oblastí do tropů. Při tom rozšířily své formy od jednobuněčných po mnohobuněčné.

Z toho vyplývá jediný platný zákon živé přírody - neustálý růst a to ve všech podobách růstu, daným neustálým bojem živé přírody proti entropii.

Proto pokud by lidská společnost nerostla - nezdokonalovala se - taky by stagnovala a postupně zanikla, jako každý jiný druh živého organizmu. Samozřejmě tento růst má a může mít různé podoby. Od plošného rozšíření člověka od první základní tlupy na celou zemi, po zvyšování počtu lidí žijících na určitém území daném momentální úrovní rozvoje vědy a techniky. Lze předpokládat, že mírný populační růst lidstva do budoucna bude nutný pro jeho udržení. Hledání nových zdrojů, nových technologií apod. bude potřebovat velké lidské zdroje - ekonomické i duševní. Bude např. nutný neustálý růst biologického výzkumu, aby se předešlo epidemiím a civilizačním chorobám u lidí, ochrana a výnosnost hospodářských rostlin a zvířat. Samozřejmě bude též nutné řešit nové zdroje energií a surovin. Jinak hrozí úpadek lidstva - hladomory, epidemie, války o zdroje apod. Což se v historii stalo už několikrát.

Nakonec - jak může dlouhodobě existovat kapitalismus bez růstu? Samozřejmě tím nemyslím jen růst objemu výroby, ale především růst technické úrovně výrobků. Asi tak, jak by mohl kapitalismus existovat dlouhodobě bez zisku. A do čeho bude pak kapitalista investovat svůj zisk? 

Jan Jančura, Ostrava-Poruba

Diskusní téma: Může existovat kapitalismus bez trvalého růstu?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek