Návrhy ČMKOS na překonání krize

24.11.2011 08:16

 

Stojíme na začátku nového kola ekonomické krize. Signály z ekonomické sféry jsou jednoznačné.  Dokonce už i Ministerstvo financí ČR ve své poslední prognóze z konce  října  očekává (oproti východiskům jím navrhovaného rozpočtu na rok 2012) výrazné zpomalení ekonomického růstu. Sice prozřelo zhruba o čtvrt roku později než ČMKOS, ale alespoň že prozřelo.         

Odbory - ČMKOS jsou velmi často nepravdivě osočovány z toho, že nepřicházejí s žádnými návrhy. Na společná jednání s vládou a zaměstnavateli chceme nyní předstoupit s následujícími návrhy a požadavky.

ČMKOS proto předkládá konkrétní návrhy jak omezit dopady krize na naší ekonomiku:

I. Boj proti korupci, šedé ekonomice, práci na černo a lichvě.

Zásadní opatření, které musí předcházet jakýmkoli opatřením, je boj proti korupci. Součástí „boje proti korupci“ proto musí být stejně intenzivní boj proti organizovanému zločinu, daňovým únikům, praní špinavých peněz, práci načerno, tj. boj proti negativním  společensko-ekonomickým jevům. Bez tohoto opatření, předsunutého před všechna opatření v ekonomické a sociální oblasti, nelze ve skutečnosti zaručit efektivnost a účinnost přijímaných opatření hospodářské politiky. Zcela neopominutelnou součástí tohoto plánu (a zároveň jedním z klíčových opatření v boji proti chudobě) musí být i boj proti lichvě a lichvářům.  

II. Prorůstová hospodářská politika

V krátkodobém horizontu by v současnosti mělo být hlavním úkolem hospodářské politiky zmírnění dopadů hospodářské krize na obyvatelstvo, na firemní sektor a nastartování stabilního a dlouhodobého ekonomického růstu. V dlouhodobém horizontu pak jde zejména o posílení schopnosti ekonomiky reagovat na změny v hospodářském cyklu. Jde především o zvýšení produkční schopnosti ekonomiky, zvýšení podílu kvalifikované práce, podílu produkce náročné na kvalifikaci, výzkum a vývoj.

III. Spravedlivé daně

Zde je nutno především změnit strukturu sazeb v daňovém systému a posílit přímé daně a daně majetkové, zavést daňovou progresi. Zásadním způsobem musí být posílena kontrola na trhu práce, zaměřená na boj proti práci načerno a nelegálním aktivitám ohrožujícím stabilitu veřejných financí (v první řadě pojistných fondů).

IV. Audit státních výdajů.

Je třeba provést podrobný audit všech výdajových položek všech částí veřejných financí a na základě tohoto auditu a zvolených priorit uvážlivě redukovat výdajovou stranu rozpočtů. Ne však plošně, ale podle jednotlivých položek

V. Stop krvavým penězům

 

Je nutno vypracovat komplexní plán zmírnění sociálních dopadů krize a takzvaně reformního působení. Je třeba „natáhnout záchrannou sociální síť“ a vypracovat národní plán boje proti nezaměstnanosti a chudobě.  

Bude nutno přijmout potřebná opatření, která jednoznačně definují lichvu a zabrání finančním spekulantům parazitovat na svízelné finanční situaci zaměstnanců tím, že jim nabízejí nepřiměřeně úročené půjčky, které pak vedou k nezvládnutelnému zadlužení domácností a často končí osobním bankrotem či exekucemi.

VI. Strach není program

Lidé vystrašení obavami z budoucnosti, i když mají třeba ještě stále slušný plat a práci, přestávají utrácet, snižují spotřebu. Podle NERVu takováto „nedůvěra a panika ekonomice škodí možná více než propad na akciových trzích“. Takže nakonec za všechno mohou občané, kteří podléhají kdejaké panice.

 

Podrobné znění tiskové zprávy ČMKOS najdete ZDE

Dle materiálů ČMKOS upravil Jan Jančura, Ostrava - Poruba