Návštěva předsedy OV KSS ve Zvolenu

02.02.2012 07:30

 

V pátek 13. ledna navštívil MěV KSČM předseda OV KSS ve Zvolenu - naší družební organizace slovenských komunistů – soudruh Jozef Nemček. Předmětem diskuse byla vzájemná informace o práci a životě komunistů, zejména s úkoly slovenských komunistů v období před předčasnými parlamentními volbami 10. března. Byla diskutována i realizace naší dřívější nabídky na pomoc slovenským soudruhům v předvolebním období. Výsledkem plodné a neformální diskuse byla dojednání účasti dvou zástupců naší městské organizace na 5 až 6 setkáních s občany ve dnech 28. a 29. února v okrese Zvolen a pomoc při zajištění výroby předvolebních plakátů pro kontaktní a výlepovou kampaň. Problematika pomoci slovenským komunistům byla i předmětem diskuse na jednání MS KR KSČM dne 23. ledna a je potěšující, že obdobnou pomoc poskytnou i okresní organizace ve Frýdku – Místku okresu Čadca a Karviná okresu Žilina. Soudruh Nemček přivezl i několik vydání levicového měsíčníku „KROKY“. Z čísla 11 vyjímáme podstatnou část prohlášení k výročí 17. listopadu. Celý text je k dispozici na MěV KSČM.

Prohlášení okresní konference KSS ve Zvolenu

     Důsledky restaurovaného kapitalismu ve Slovenské republice způsobily:

- změnu vlastnických vztahů, rozkradení národního bohatství, likvidaci veškerého

  prosperujícího, konkurenceschopného průmyslu, zemědělství, zdravotnictví

  školství a kultury

- ztrátu sociálních jistot obyvatelstva

- 700 tisícovou nezaměstnanost, zdražování, bídu, obrovský nárůst kriminality,

   militantní antikomunismus;

- demoralizaci společnosti, absenci skutečných hodnot, falzifikaci historie;

     Listopad nebyl revolucí, stal se mocenským převratem, který umožnil uskutečnit restauraci kapitalismu. Byl začátkem zločinné kontrarevoluce. Ódy na demokracii a svobodu byly pohřbeny již v začátcích nástupu arogantní moci.

     Přijde čas, kdy lid bude volat k zodpovědnosti za utrpení a ponižování statisíců, za tisíce mladých a nadějných lidí (cca 600 ročně), kteří si sáhli na vlastní životy v důsledku své bezvýchodné situace. Stali se oběťmi kapitalismu. Nic nebude zapomenuto.

     Spravedlnost a morálka nemohou být závislé na charitě a milodarech, jak jsou prezentovány v době Vánoc, ale musí vyplývat z lidské důstojnosti, která má základ v dostatku pro všechny.

     Naším cílem je vznešené ideály, jako jsou lidskost a spravedlnost, přeměnit ve skutečnost,

což je možné jen v socialistické společnosti.

 

                                                Delegáti okresní konference KSS ve Zvolenu,

                                                                  16. listopadu 2011

 

                                                                    Ze slovenštiny volně přeložil Oldřich Jakubek

Diskusní téma: Návštěva předsedy OV KSS ve Zvolenu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek