Neuvěřitelná tendenčnost některých článků v internetových novinách.

12.11.2011 09:56

Považoval jsem internetové noviny "Aktuálně.cz" za vcelku objektivní. Ale při čtení článku "Koalice hazardu přihrála loterijním firmám miliardu" komentujícího jednání parlamentu ČR o třetím čtení "Vládního návrhu zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů" jsem doslova zhrozil nad jeho tendenčností. Autor nálepkuje poslance ODS, ČSSD, KSČM a VV, kteří podpořili návrh rozpočtového výboru jako „koalici hazardu“ zkorumpovanou loterijní loby. Podobně postupují internetové noviny IDnes.cz v článku "V zákoně o hazardu jsou chyby. Z automatů vyberou obce o stamiliony méně"

Z článků však vyplývá, že jejich autoři tento návrh změny zákona vůbec nečetli resp. se nad ním nezamysleli, jinak by nemohl tvrdit, že např. "Nakonec třetinu daňového výtěžku z hazardu dostanou obce, třetinu stát a třetina zůstane loterním firmám." Ta třetina loterijním společnostem nezůstane, musí ji rozdělit neziskovým společnostem. Stačilo si přečíst sněmovní tisk č. 473/7 odkaz: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=473&ct1=7 - cituji z něho "§ 41h odstavec  b) 1/3 odvodu z loterií a jiných podobných her je příjmem neziskového sektoru s určením pro účel kulturní, zdravotní, sociální a školský, přičemž příslušné smlouvy o odvodu uzavřené provozovatelem musí mít charakter darovací smlouvy a schvaluje je ministerstvo financí"

Z toho je zřejmé, že loterijní organizace s těmi penězi nemohou libovolně zacházet, jak nám podsouvají autoři článků.  Navíc jsou všechny odvody podle § 5 odstavce (2) pod kontrolou – cituji: „Ministerstvo uveřejní každoročně do 30. listopadu způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu nejméně 5 let, údaje o výši všech odvodů uskutečněných jednotlivými provozovateli za předchozí kalendářní rok za všechny jimi provozované hry, údaje o všech příjemcích odvodu a o účelu jeho užití

Tato změna, podpořená napříč sněmovnou skutečně umožňuje věnovat nějaké výnosy z loterií i neziskovým organizacím, na které ve svém návrhu MF zapomnělo. To dle analogického paragrafu bylo dle původního znění MF nasměrovalo 90% odvodu loterijních organizací do státního rozpočtu a 10% do rozpočtu obcí, pozměňovací návrh to změnil na 70% (SR) a 30% (obce). takže i zde autoři článků uvádí nepravdivé informace.

Sporné je rovněž tvrzení autorů článků, že tzv. "koalice hazardu" nezahrnula do přijatého návrhu, že se budou platit poplatky za každý hrací automat. Ve skutečnosti rozdíl spočívá pouze v tom, přijatý návrh používá pojem "interaktivní videoloterní terminál" a protinávrh "koncový interaktivní videoloterní terminál". Jak vidno, je to velmi sporné - terminál je totiž sám o sobě koncové zařízení, tak proč mu přidávat ještě přídomek "koncový".

Naprosto lživé je tvrzení, že se zákon změnil v předvečer jeho projednávání - návrh zákona byl připraven a schválen rozpočtovým výborem jako sněmovní tisk č. 473/7 dne 4.11.2011 tj. 5. dnů před jeho projednáním v parlamentu.

Z uvedených faktů tedy vůbec nevyplývá, že poslanci ODS, ČSSD, KSČM a VV, byli zkorumpování loterijní loby, aby prosadili návrh zákona, který vyhovuje loterijním organizacím. Podle mne se pouze snažili, možná ne možná ideálním způsobem, napravit to, že návrh Kalouskova ministerstva financí zapomněl na neziskové organizace. Na to by novináři, v rámci obhajoby veřejného zájmu, měli především upozorňovat.

Okolnosti přijetí tohoto zákona názorně ukazují, jak kvalifikovaně jsou připravovány a projednávány tzv. "reformní zákony". Důležitá zde není kvalita, ale rychlost a ideologické zaměření. Zákony rovněž nejsou projednány nejen s parlamentní opozicí a veřejností, ale ani se všemi koaličními poslanci. Nelze se pak divit, že obsahují spoustu chyb a jejich účinek bude většinou negativní pro celou naší společnost.

Jan Jančura, Ostrava-Poruba

 

 

 

 

 

Diskusní téma: Neuvěřitelná tendenčnost některých článků na internetových novináchNeuvěřitelná tendenčnost některých článků na internetových novinách

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek