Nezvládnuté reformy – odpovědnost celé vlády

10.02.2012 10:11

 

Stanovisko přijaté 49. schůzí Výkonného výboru ÚV KSČM dne 10. 12. 2012 k vyhrocené situaci kolem vyplácení sociálních dávek a podpor Úřadem práce ČR a k dalším současným problémům.


KSČM se znepokojením sleduje stupňující se aroganci, přezíravost a sociální bezohlednost Nečasovy pravicové vlády. Dnes jde zejména o ministra práce a sociálních věcí J. Drábka, zodpovědného za překotnou a nefunkční centralizaci výplaty sociálních dávek. KSČM již před schválením této transformace opakovaně, ve shodě se zástupci odborné veřejnosti, odborů a Svazu měst a obcí, upozorňovala na její rizika a nepřipravenost. Zmatená organizační výstavba, neproškolení zaměstnanci, neodzkoušený nový systém v ostrém provozu, nová legislativa… Nemohlo to dopadnout jinak. Vládní koalice ale tvrdošíjně lpěla na svém a svou většinou změnu prosadila. Navzdory faktu, že předtím Topolánkova vláda na nátlak hejtmanů za ODS, tedy pro kritiku z vlastních řad, od zavedení jednoho centrálního státního sociálního úřadu upustila.
 
KSČM sice nepovažuje problémy v činnosti ÚP ČR za prioritní, neboť jde hlavně o technickou stránku, a zásadní je pro ni kritika podstaty - obsahu a dopadů vládou vnucených sociálních reforem. Ale i takto omezené dávky musí být vypláceny potřebným občanům stoprocentně včas a bez zbytečných problémů. Pokud se tak neděje, jde o závažný problém. Omezením a zpřísněním výplat sociálních dávek vláda dostala do existenční nejistoty desetitisíce jednotlivců a domácností. Nyní přivádí do stresových a rizikových situací i tisíce zaměstnanců úřadů práce. A statisíce klientů sociálních systémů vystavuje dalším životním problémům, neboť zpožděné vyplácení dávek vhání lidi do rukou lichvářů.
 
Ačkoli jsou potíže zjevné a doložitelné, ministr není ochoten se občanům i úředníkům alespoň omluvit, naopak žádné závažné chyby nepřipouští. Nevyvodil svou osobní zodpovědnost a postihuje jen podřízené. Přitom koncem loňského roku za „úspěšnou“ přípravu transformace ÚP ČR rozdával statisícové odměny. Problematická je i otázka výběru dodavatele příslušného počítačového systému. Neproběhlo řádné výběrové řízení, systém je kritizován jako nevhodný, nefunkční a dostatečně nezabezpečený proti případných útokům. I když jde i o konkurenční boj mezi novým a starým správcem, řada připomínek je podložená. Hovoří se také o personálním propojení nového správce na špičky MPSV. Práce na realizaci transformace byly navíc zahájeny protizákonně ještě před přijetím zákona. Nezodpovědnost tohoto experimentu je obrovská, tím spíše, že jde o resort, do kterého tečou ze státního rozpočtu ročně stamiliardy korun. Že systém zatím zcela nezkolaboval, je jen zásluha úředníků. A je nutné ocenit, že úředníci se navzdory zákazům a existenčnímu strachu prostřednictvím odborů ozvali. Museli situaci vnímat jako krajně bezvýchodnou. 
 
KSČM tuto situaci považuje za další důkaz nekompetentnosti Nečasovy pravicové vlády, jejíž asociální, nepřipravené a nekoncepční kroky poškozují jak většinu občanů, tak celý náš stát. Nejen probíhající hospodářská krize, ale i vládní „reformy“ mají zásadní vliv na pokles výkonu české ekonomiky a ožebračují nízko a středně příjmové vrstvy obyvatel. Vláda se snaží na občanech šetřit každou korunu. Z druhé strany však vyhazuje desítky miliard korun, které přihrává svým chlebodárcům z řad politických spojenců, spřízněných podnikatelů, nadnárodních korporací a dalších. O tom svědčí i tzv. církevní restituce. Ty mají stát ČR během 30 let se započtením inflace téměř 100 miliard korun. A hodnota církvím přímo převedeného majetku má dosáhnout 75 miliard. To vše v době, kdy vláda šetří na občanech, drasticky snižuje rozpočty jednotlivých ministerstev a oficiálně přiznaná nezaměstnanost dosáhla 9,1 %, tj. 534 000 osob. Ta skutečná dosahuje 750 000. Na to, že se církvím má „vracet“ majetek, který jim nepatřil, a že dojde i k prolomení restituční hranice 25. února 1948, KSČM rovněž opakovaně poukazovala.
 
Všechna výše uvedená fakta znovu potvrzují skutečnost, že dnešní pravicová vláda není vládou všech, ale pouze vládou vybraných elit. KSČM proto opakovaně vyzývá současnou vládu k okamžité demisi a vypsání nových voleb, aby bylo možné zabránit jejím nevratným krokům, které ničí ekonomiku České republiky a ožebračují většinu jejích občanů.
 
 
Autor: Výkonný výbor ÚV KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: Nezvládnuté reformy – odpovědnost celé vlády

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek