Nová zpráva Rozpočtového úřadu amerického Kongresu potvrzuje nerovnoměrný růst příjmů obyvatelstva USA

28.10.2011 11:32

Nová zpráva Rozpočtového úřadu amerického Kongresu potvrzuje nerovnoměrný růst příjmů obyvatelstva USA zkoumající změny v rozdělení příjmů domácností za posledních zhruba 30 let považuje prudký růst průměrného reálného příjmu 1 % nejbohatších Američanů za „podstatný důvod zvyšování nerovnosti v rozdělení příjmů domácností mezi lety 1979 a 2007“. Od začátku sledovaného období se inkriminovanému hornímu procentu celkový reálný příjem zvýšil o 275 %. Nejchudším 20 % Američanů ve stejné době reálný příjem vzrostl o 18 %. Článek v anglickém originále naleznete ZDE.

Pro specifikaci změny příjmů domácností USA rozdělil rozpočtový úřad domácností do 5 příjmových skupin. Vývoj jejich příjmů v % celkových příimů domácností je zřejmý v následující tabulce (I. - nejnižší příjmová skupina, V.-nejvyšší příjmová skupina) :

Rok/Příjmová skupina   I. II. III. IV. V.
1979 7 12 17 22 43
2007 5 9 14 20 53

 

Z tabulky je zřejmé, že příjmy vzrostly pouze V. - nejvyšší příjmové skupině o více než 10%, u ostatních skupin nastal během  let 1979/2007 pokles příjmů.¨cca o 2-3%.

Autoři zprávy identifikují příčinu tohoto jevu v zvyšování koncetrace příjmů - tj. soustřeďování akcií, oblikací a cených papírů do rukou menší skupiny obyvatelstva. Z nedávného průzkumu Zaida Jilaniho z think tanku ThinkProgress plyne, že jedna setina amerických občanů (zhruba 3 miliony lidí) vlastní polovinu všech akcií, obligací a podílových fondů. Dalším důvodem je snižování podílů mezd na celkových příjmech domácností a zvyšování podílů z podnikatelské činnosti z 10% na 20%.

Podrobnější údaje lze nalést v článku ZDE.