Obě parlamentní komory o nájemném

17.03.2011 08:54

 PRAHA - Parní válec koaliční většiny ničil včera ve sněmovně všechny opoziční předlohy. Koalice se tak postarala o to, že už v prvním čtení skončil návrh KSČM na zavedení plošné regulace nájemného v bytech v koši.

Koalice tvrdila, že návrh zákona jde proti nynější deregulaci nájmů. Nájemce by mohl podle předlohy jednostranně zvyšovat nájemné každoročně o desetinu. Zákon by však stanovil limit 50 Kč za m2 a měsíc. Potom by nájemné rostlo jen o inflaci stavebních prací. V bytech s vyšším nájemným než 50 Kč/m2 za měsíc by se zvyšovalo o inflaci mnohem později.
»Bydlení je jedno ze základních lidských práv. Schází průhledná pravidla pro sjednávání nájemného… Politika bydlení nebyla pro žádnou z polistopadových vlád prioritou,« uvedla autorka předlohy Milada Halíková. V podmínkách ČR podle ní schází zákon, který by upravil problematiku nájemního bydlení a služeb spojených s bydlením komplexně obecně ve všech typech nájemního bydlení. Podle předlohy by nezáleželo na tom, zda v bytě předtím bylo regulované nájemné, či nikoliv, zda byt patří městu, družstvu nebo soukromému vlastníkovi.

Podle koalice jde návrh zákona proti nynější deregulaci nájmů. Stejně naložili poslanci koalice s návrhem ČSSD, který mimo jiné omezoval tempo zvyšování nájemného. Rovněž ho zamítli. Předloha mj. určovala postup v případech, kdy nájemce nesouhlasí se zvýšením činže. Spor by v takovém případě řešil soud, který by mohl rozhodnout o zvýšení nájmu až o 15 %, ale jen jednou za dva roky. Zástupce předkladatelů, místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek argumentoval tím, že v místě a čase obvyklé nájemné není definováno. Návrh ČSSD by ho tak pomohl určit. Koalici také nepřesvědčil.

Převzato s Haló novin

Diskusní téma: Obě parlamentní komory o nájemném

zvyšování nájmů

Datum: 23.08.2015 | Vložil: Mikuláš KAROLY

Majitelé bytů ne ul.Mjr.Nováka KAVIS s.r.o zvyšují každoročně nájem v bytech, které získali za babku, aniž by zvyšivání s výjimkou r.2012 provázelo zvašování kvality.Soud po mém odmítnutí bezbřehého zvyšování rozhodl na základě soudní znalkyně stanovené soudem,která byla ke stavu domu starého 45 let( s původními elektrorozvody i výtahem) ve prospěch majitelů. Jediné spravedlivé řešení pro většinu obyčejných lidí je částečná n.úplná regulace, jinak tito nanasytní "podnikatelé" budou varábět další bezdomovce.M.K.

Přidat nový příspěvek