Okénko zastupitelů

04.04.2012 13:28

 

V souvislosti s blížícím se koncem volebního období 2008-2012 ZMSK jsme položili otázky členovi klubu KSČM s. Ing. Ivanu Strachoňovi:

 

Jsi v druhém volebním období krajský zastupitel a zároveň člen zahraničního výboru. V tomto období jsi i jeho předsedou. Mohl by jsi nám přiblížit, jakou činností se výbor na svých jednáních zabývá? Jaké byly např.  aktivity výboru zahraničního Moravskoslezského kraje v nedávné době?

 

     Výbor zahraniční Moravskoslezského kraje přijímá usnesení vztahující se k zahraničním aktivitám kraje. K těm, které se týkají partnerských regionů a také k aktivitám, které mají vazbu na prezentaci kraje v zahraniční. Činnost výboru se zaměřuje  na přijímání všech informací, které mohou pomoci zviditelňovat kraj nebo pomáhat při získávání finančních prostředků z evropských fondů.

 

     Cílem činnosti výboru zahraničního je hledání nových možností  spolupráce s jinými regiony. Ať už ze zemí, které jsou členy EU, případně i z jiných zemí, které o to projeví zájem. Zájmem je, aby se MSK aktivně  prezentovat na veletrzích jak cestovního ruchu, tak i akcích jinak odborně zaměřených. Kromě navázání především ekonomických kontaktů pro podporu firem působících na území kraje se výbor snaží propagovat i vzájemnou výměnu kulturních a společenských akcí.

 

    Jako aktuální můžu uvést příklad, kdy náš kraj na konci loňského roku navštívila delegace partnerského regionu z Vologdy (Ruská federace). V jejím programu byly i ukázky vystoupení Dědy Mráze na několika akcích pro děti na několika místech Moravskoslezského kraje. Během této krátké návštěvy byla Vologodská oblast představena  rovněž jako kulturní, historické a společenské centrum, které má v současné době silnou pozici v rámci Ruské federace. Byly zmíněny i příležitosti ke vzájemné spolupráci.

 

     Následně jsme na pozvání  partnerů z Vologdy měli možnost tento region navštívit.  Účastnili jsme se jednání s vedením jejich administrace. Přivezli jsme zpět podepsanou  dohodu o spolupráci hospodářských komor. Byli jsme tam v době probíhajícího veletrhu zaměřeném na zpracování dřeva. Měli jsme možnost představit firmy z našeho kraje, působící v tomto oboru. Jsou plánovány další společné setkání.

 

Co se v tomto období podařilo?

 

     Cílem činnosti výboru zahraničního je i hledání možnosti  spolupráce s blízkými regiony.

Náš kraj se jako první v rámci ČR vydal cestou vytvoření Evropského sdružení územní spolupráce. Tato činnost spočívá ve vytvoření nového subjektu, který v sobě bude zahrnovat území krajů tří států. České republiky, Slovenska a Polska. Konkrétně jde o náš Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávný kraj a Vojvodství opolské a slezské. První kroky pro založení tohoto sdružení se začaly připravovat před více než dvěmi lety. Po odstranění všech  legislativních překážek je nyní  podpis dohody plánovaný na podzim tohoto roku. Takových sdružení je v současné době v rámci Evropské unie necelá desítka. Význam to má pro kraj hlavně v možnosti získat finanční prostředky z jiných fondů než bylo doposud možné. Předpokládám od toho posílení financí pro oblasti jako jsou  doprava, turistický ruch a ekologie. Na vzájemné přeshraniční spolupráci mohou obyvatelé tohoto kraje jen získat.  

 

 

Za rozhovor poděkoval M. Peša

Diskusní téma: Okénko zastupitelů

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek