Osvobození Ostravy

06.04.2017 17:08

Moravská Ostrava měla pro nacisty především hodnotu ekonomickou. Proto chtěli v závěrečných fázích druhé světové války přinutit ostravské dělnictvo k maximálním pracovním výkonům. Dne 24. ledna 1945 přijel do města sám K. H. Frank, aby zabránil šířící se sabotážní činnosti zvláště na ostravských šachtách a v hutích. Ve vyhlášce „Všem pracujícím na Ostravsku“ hrozil zvláště proti zbíhání z práce: „Kdo se napříště pokusí vyhnout se zbaběle této výzvě k správnému plnění pracovní povinnosti, dopustí se sabotáže jak na své vlasti, tak na zájmech Říše. Sabotáž je však trestána smrtí

Ostravskou operaci Rudé armády provedla vojska 4. Ukrajinského frontu, jemuž velel na začátku operace generál armády I. J. Petrov a od 26. března 1945 generál armády A. I. Jeremenko. Operace byla zahájena 10. března 1945 urputnými boji 38 armády a 1. Gardové armády na vzdálených přístupech k Moravské Ostravě ve směru:

STRUMIEŇ => NOVÝ JIČÍN => OLOMOUC

Útok Rudé armády však musel být pro krajně nepříznivé počasí, těžko schůdný terén a zesílenou nacistickou obranu dočasně zastaven. Ani 18. armáda, jejíž součástí byla vojska 1. Čs. armádního sboru v SSSR, nedosáhla v tomto období na směru pomocného úderu frontu na severozápadním Slovensku vojenských úspěchů. Nesmíme také zapomenout na osobnost generálplukovníka Vladimíra Janka, velitele 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR, účastníka bojů o Ostravu a dále politika KSČ. Po vypuknutí války v roce 1939 se zapojil do bojů v Polsku a následně uprchl do Sovětského svazu, kde se podílel na formování čs. zahraniční armády a jejího tankového vojska. Jako velitel tankové brigády prošel četnými bitvami a bojišti východní fronty. Od 24. března 1945 ji vedl v Ostravsko - opavské operaci. Československé tanky pod jeho velením osvobozovaly 30. dubna 1945 Ostravu. Je i po něm pojmenována ulice v Ostravě - Mariánských Horách.

Rozhodující boj o Moravskou Ostravu nastal v dopoledních hodinách 30. dubna 1945. Hlavní síly 38. armády překročily řeku Odru jižně od Svinova a zahájily poslední útok na Moravskou Ostravu, jehož se zúčastnila i 1 čs. samostatná tanková brigáda.

Současně pronikla sovětská pěchota v prostoru jámy Odra. Postavila za pomocí horníků z tohoto dolu most přes řeku Odru pro další sledy a obrátila fašisty na útěk.

Ostravské obyvatelstvo československé a sovětské vojáky nadšeně vítalo a pomáhalo vyhánět nacistické vetřelce ze svého města. Kromě velkých obětí na lidských životech utrpěla Moravská Ostrava i velké škody hospodářské. Doly a průmyslové závody byly více než šestiletým hospodařením okupantů vyrabovány a postrádaly nejenom potřebné stroje a suroviny, ale po odchodu totálně nasazeného dělnictva i pracovní síly.

Za pomocí Rudé armády, 1. čs. samostatné tankové brigády a brigádnické pomoci z celé republiky se podařilo národnímu výboru postupně konsolidovat hospodářský a společenský život našeho města.

Věčná sláva padlým hrdinům a osvoboditelům města Ostravy!

Jan Havelka, člen Ideologické komise při MěV Ostrava