Pár tipů pro volné chvíle v letních měsících

05.08.2016 07:33

Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané, zčásti vyplněné tabulce. Tabulka je rozdělena na 9 x 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 x 3). K předem vyplněným číslům je třeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každém řádku, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců jsou použita vždy všechna čísla jedna až devět, ovšem každé číslo jen jednou. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmějí opakovat v žádném sloupci, řadě ani malém čtverci.