Peake si chtěla zahrát na spravedlivou ministryni

28.12.2011 07:44

 

Rozhovor s poslancem a místopředsedou ÚV KSČM Stanislavem Grospičem.

Karolína Peake neuspěla s nápadem na soupis církevního majetku. V minulých dnech byl právě tento návrh považován za krok, který fakticky znemožní realizaci církevních restitucí. Jak toto rozhodnutí vnímáte?

 

Je známo, že připravovaný vládní návrh zákona o restitucích církevního majetku počítá s tzv. navrácením majetku církvím v hodnotě 134 mld. korun. Z této částky mají církve obdržet 59 mld. Kč ve finanční formě a 75 mld. má tvořit vrácený majetek. K tomu je třeba říci, že 59 mld. Kč bude český stát církvím, především římskokatolické, splácet 30 let, ale tato částka bude valorizována a její skutečná výše se může pohybovat kolem 80 mld. Kč. Stát bude rovněž 15 let v nezměněné výši financovat církve jako dosud a teprve druhých 15 let bude každý rok o 5 % státní příspěvek klesat. Jestliže tedy arcibiskup pražský Dominik Duka říká, že církve budou muset zhodnocovat »vrácený« majetek, aby měly na platy duchovních, není to tak úplně pravda. Na dlouhou dobu budou církve státem stále ekonomicky zabezpečeny.

 

V otázce přímého navrácení majetku má jít především o majetek tvořený pozemky půdního a lesního fondu. Byly to právě VV a místopředsedkyně vlády Karolína Peake, která připustila možnost vracení církvi historických mobiliářů a uměleckých předmětů. Rovněž tato strana v souladu s některými představiteli ODS i TOP 09 připustila možnost navrácení majetku i některým řeholním řádům, např. Řádu německých rytířů, kterým byl však majetek zabaven na základě dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. z 21. června 1945, protože se provinili za nacistické okupace a druhé světové války kolaborací, zradou či jinými prohřešky proti národní cti.

 

Pominu-li historicko-právní souvislosti, z nichž jednoznačně vyplývá, že církve většinu dnes nárokovaného majetku, především půdy a nemovitostí, nevlastnily, ale pouze držely, pak právě KSČM požadovala již v minulém období, aby byl učiněn seznam majetku, který by měl být církvím vydáván. VV umožnily svými hlasy ve vládě přípravu církevních restitucí. Karolína Peake si pak chtěla zahrát na spravedlivou ministryni zohledňující zájem státu, koalice ji ale »umravnila«.

 

Co se tedy bude podle vás dít dále?

 

Tvrdé jádro v ODS a TOP 09 dosáhlo dalšího úspěchu. Církevní restituce budou připravovány podle obdobných restitučních principů, jako ty v 90. letech. V době, kdy stoupl státní dluh na hlavu občana na částku 138 tis. Kč a lidé se mají z vůle vládnoucí elity výrazně omezit, roztočí ODS, TOP 09 a VV další rozkrádání veřejného majetku. Nepomůže to státu, obcím ani občanům. Budou ohroženy významné kulturní hodnoty našeho národa. Karolína Peake si to pro své zájmy neuvědomuje, Dominik Duka ano. Proto se skřípěním zubů připustil možnost prodloužení doby splatnosti oněch slíbených 59 mld. Kč církvím, ostatně pokud se bude tato částka valorizovat, tak na tom církve netratí.

 

Požadavek KSČM na konání referenda o církevních restitucích je proto vysoce legitimní, rovněž tak i požadavek neprolomení hranice roku 1948, platnosti dekretů prezidenta republiky z roku 1945 a tzv. záborového zákona č. 25 Sb. z roku 1919. Inventarizace církvím vydávaného majetku musí byt přitom naprostou samozřejmostí.

 

Autor: Ivan CINKA

Zdroj: Haló noviny
 

 

Diskusní téma: Peake si chtěla zahrát na spravedlivou ministryni

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek