Petice proti zvyšování věku odchodu do důchodu v ČR

25.02.2023 10:44

Vážení členové MěV, vážení předsedové ZO,

 

zasíláme vám petici proti zvyšování věku odchodu do důchodu. Vzhledem k závažnosti tématu petice vás žádáme o aktivní přístup a její další šíření mezi členskou základnu a naše sympatizanty.

 

V případě, že budete chtít petiční archy vytisknout, je možno si je vyzvednout v úřední hodiny MěV. Vyplněné petiční archy potom odevzdávejte v budově MěV nebo je vložte do poštovní schránky MěV. Petici lze také podepsat osobně v úřední hodiny na MěV.

 

Pokud by se konala hromadnější akce ke sběru podpisů ve veřejném prostoru, tak budete o tom informováni. 

 

 

S přáním příjemného dne 

 

Jan Havelka 

tajemník MěV KSČM Ostrava 

Doplnění editora webu:

Petice k podpsání je k dispozici i na ePeticích na Portálu občana. Podepsat jej snadno může kdokoliv, kdo má zřízenou datovou schránku nebo idenitu občana!!

 

T:  604 421 007