Pohled z druhé strany.

30.12.2018 09:50

Možná jsem se i těšil na jednání zastupitelstva Mob Poruba ,které se uskutečnilo 15.prosince 2018 v sále porubského zámku.Už proto že po létech strávených výkonem zastupitelské funkce jsem se zasedání zúčastnil co by občan.

Prvním překvapením pro mne byla neúčast nově zvoleného starosty což v minulosti nebývalo zvykem.Ale budiž. Místostarostka Vilamová-Baránková se řízení zhostila se ctí ke spokojenosti jak zastupitelů,tak občanů,kterých na jednání bylo poskrovnu.

Hlavním bodem jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2019.Ten byl po několika připomínkách především v oblasti školství a bez připomínek občanů schválen většinou koaličních hlasů.S podrobnostmi kolem rozpočtu se múžeme my občané seznámit v lednovém časopise PRIO a internetových stránkách obvodu.

Školství je podle vedené rozpravy  nejdůležitější oblastí pro většinu zastupitelů.A to je dobře.

Dále pak probíhalo jednání svižným tempem.Důvodem je dobrá příprava a seznámení se zastupitelů s projednávanými materiály mi radí zkušenost.I zde byla cítit nepřipravenost některých zastupitelů.

Problémem pro některé zastupitele především z řad KSČM a to dlouhodobě,je výkup garáží ve vytipovaných lokalitách.I pro mne byl tento postup výkupu nesystémový.Ona nesystémovost spočívá ve vytěsňování majitelů  garáží , byť pro ně za přijatelnou cenu, a při tíživé situaci s parkováním na území Poruby,z jejich pronajatých garáží.

Pokud není připravena alternativa ve výstavbě parkovacích domů a změna filosofie parkování jako celku nemělo tímto způsobem k výkupům docházet.

Zajímavým bodem jednání byl v oblasti bytové politiky návrh sjednocení významného stavebního prvku  tzv.“Oblouku“ do rukou jednoho vlastníka.Přesto že někteří zastupitelé vyslovili své připomínky a náměty byl tento bod schválen.Chtěl bych poznamenat že o převod tohoto významného kulturního dědictví do rukou jednoho vlastníka bylo v minulosti jednáno.Jednání však narážela na nezájem tehdejšího spoluvlastníka OKD a jeho nástupců.To že se opět jedná o scelení je pozitivní nejen pro obvod,ale především pro samotné nájemníky,kteří si většinově přejí,aby nemovitost jako celek přešla do majetku městského obvodu.

Co na závěr.Malá účast veřejnosti vyplývá v dlouhodobém nezájmu o práci zastupitelů.Má zkušenost je , že pokud jde o závažné téma jako dostavba Prodloužené Rudné či Severního spoje,nebo dostavba tramvajové trati na sedmém , osmém obvodu Poruby a Pustkovci dovedou se občané mobilizovat a jednání bývají pro občany zajímavá.Nicméně můj dojem z prvního jednání zastupitelstva Mob Poruba je pozitivní a těším se na další,které proběhne již v lednu 2019.                                                 

 

Václav Havel ,občan Poruby