Poslanecká sněmovna - květen 2015

08.06.2015 17:08

První den měsíce května jsme společně oslavili na zámečku v Porubě svátek práce. Oslavy proběhly důstojně, jak se na tento významný den dělnického hnutí sluší a doufám, že jsme si všichni odnesli jak kulturní zážitek, tak i aktuální informace z politického dění k zamyšlení a dalšímu šíření, jak jsme se je Vám já i další snažili předat.

Co se poslanecké práce týče, byl jsem jmenován zpravodajem rozpočtového výboru pro návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením SSSR. Je to zajímavá novela a otázkou je, proč přichází právě v této době. Pod návrhem jsou podepsání převážně poslanci ODS. K samotnému návrhu, pokud by prošel, by se vázalo vyplacení odškodného dědicům. Dle navrhovatelů maximálně 222 milionů korun, dle ministerstva financí až 1 miliarda. Můj názor je zdrženlivý. Jsem pro nechat zákon projít 1. čtením a ve výborech poté prodiskutovat všechny pro a proti, než se o zákonu bude hlasovat ve finále.

 

 

Zúčastnil jsem se setkání s představiteli MMF, kde byl z každého poslaneckého klubu jeden zástupce a hovořilo se o rozpočtu ČR a rozpočtovém výhledu i o čerpání evropských fondů a dalších věcech. Ze samotného jednání jsem odcházel s rozpačitým dojmem, neboť jsem se nic nového nedozvěděl a informace samotné, jak byly prezentovány, se ničím nelišily od informací, které Vám poskytne každý druhý úředník na ministerstvu financí.

Výrazně podnětnější bylo setkání s novým kubánským chargé d´affaires Felixem Leonem. V dlouhém a přátelském rozhovoru jsme probrali jak situaci na Kubě a u nás, tak ve světě obecně. Kubánský diplomat vyjádřil své obavy ze snahy Spojených států Amerických, dosáhnout svého cíle svrhnout režim na Kubě jinými prostředky než těmi, které používali dodnes. Otevřít se spolupráci pro světovou veřejnost, aby viděla jak umí být Američané přátelští a přitom destabilizovat situaci na Kubě a napomáhat nepřátelům socialismu. Snad tento tlak Kuba ustojí a i my se musíme snažit jim být v tomto nápomocni.

V měsíci květnu pokračovala 27. schůze Poslanecké sněmovny. Na tuto schůzi se ministr Zaorálek pokusil zařadit druhé (závěrečné) čtení asociační smlouvy mezi EU a Ukrajinou. Jelikož tento bod nebyl v původním programu této schůze, resp. bylo tam první čtení, které proběhlo před pár týdny, rozhodl se náš poslanecký klub využít svého práva a předložil 30 podpisů nutných k vetování zařazení dalšího bodu na probíhající schůzi. Bod tedy nebyl zařazen a lze očekávat jeho zařazení na další řádnou schůzi PS v červnu. Mohu Vás ujistit, že se budeme snažit přednést všechny argumenty, proč tuto smlouvu dnes nemáme ratifikovat, obávám se ovšem, že zastánců přijetí bude víc. Z těchto důvodů je nutné přijmout i taková doprovodná usnesení, aby si snad někdo nemyslel, že dnešní Ukrajinu, která je zmítána vším možným, se nedá označit za zemi práva a svobody, vítáme s nadšením.

Koncem měsíce proběhla mimořádná 28.schůze PS s jediným bodem a to „žádostí o vyslovení nedůvěry vládě“. Byla svolána na žádost 50 poslanců TOP09, ODS a zbytku hnutí Úsvit. Nedůvěra vládě nebyla vyslovena, jak jste již všichni nepochybně zaregistrovali.

Klub KSČM se rozhodl „zdržet se hlasování“ a to z těchto důvodů:

1) Odlišit se stylem hlasování od TOP09 a ODS,

2) Nechceme návrat M. Kalouska k moci,

3) Premiér Sobotka sice málo, ale přeci jen zvýšil minimální mzdu, zrušil část poplatků ve zdravotnictví, a zrušil druhý důchodový pilíř,

4) Za zdržení se hlasování požadujeme od ČSSD naplnění jejího volebního slibu o revizi

    církevních restitucí a  a zavedení registračních pokladen.

Koncem měsíce také vyrážím na svou první služební cestu, na kterou jsem byl vyslán Zahraničním výborem a to do Japonska. Informace z ní předám v dalším zpravodaji a na poradách předsedů. Případné požadavky z červnových porad předsedů prosím sdělte mému asistentovi Janu Kotalovi, který se všech porad zúčastní.

Ing. René Číp, poslanec PSP ČR