Poslanecká sněmovna PČR – březen 2015 - René Číp

09.04.2015 10:28

V březnu byla zahájena už 26.schůze PS v tomto volebním období. Toto jednání probíhalo jen 3 dny od úterka do čtvrtka, z důvodů žádosti klubu ČSSD o zrušení pátečního jednacího dne kvůli jejich sjezdu. Pokračování této schůze je plánováno od 31.3..

Vystoupil jsem v rozpravě ke schvalování asociační smlouvy mezi ČR a Gruzií, kde jsem shrnul svůj nesouhlas s touto smlouvou a varoval před jejím ukvapeným schválení. Ze svého vystoupení zde krátce uvádím některé argumenty: „Gruzie dnes nemá žádnou pozemní hranici s jinou členskou zení Evropské Unie. Tento stav může být v budoucnu změněn vstupem Turecka do tohoto společenství, případně dnes zřejmě nepředstavitelným vstupem Ruska. Jinou možností by byl vstup Arménie nebo Ázerbájdžánu, ovšem bez předchozího vstupu Turecka nebo Ruska by to neřešilo problém odtrženosti této hypotetické součásti Evropské Unie od ostatních členských států společenství. Gruzie stejně jako Ukrajina o které v této době také jednáme, je země s nevyřešenou vnitropolitickou situací. Opět nevíme a jaké konkrétní území se vlastně jedná.

 

Touto smlouvou chce Evropská Unie nepochybně prohloubit spolupráci s touto zemí, ovšem není mi zcela jasné, v čí zájmu? Není smyslem těchto dohod s bývalými sovětskými republikami ve skutečnosti zvýšit tlak na Rusko, aby se zaleklo možného zvyšujícího se obklopení svého území členskými státy EU?Jsem jednoznačně přesvědčen,že by bylo moudřejší naopak napomoci konsolidaci tím, že nebudeme unáhleně činit další kroky, které mohou vést k další eskalaci napětí ve Východní Evropě, ale pokusíme se tyto problémy aktivně řešit a k dalšímu přidružení přikročíme, až bude situace ustálená. Poté jsem podal procedurální návrh na odročení projednávání tohoto tisku na neurčito. Pro hlasovali jen poslanci našeho klubu a dva poslanci z Úsvitu a můj návrh tedy neprošel. Návrh byl poté přikázán na projednání ve výborech PS.

Zúčastnil jsem se také jednání Zahraničního výboru Sněmovny, které bylo částečně uzavřené a kde se projednávaly i otázky bezpečnostní situace Pobaltí a Kosova. Své poznatky jsem shrnul v článku „Komu prospívá neklid v Evropě“ z nějž zde také uvádím pár svých poznatků: „Poslední dobou zažívá Pobaltí velké obavy o svou bezpečnost. Bojí se imperiálního rozmachu Ruska. Ptám se proč? Problémy vzniklé na východní Ukrajině nelze prezentovat jako situaci, která je ohrožuje. Nepotlačují snad na svém území početnou ruskojazyčnou menšinu jak sami tvrdí, tak jak to začali dělat na Ukrajině po protiústavním sesazení prezidenta Janukovyče, nebo snad ano a proto mají k obavám důvod? Vyvolává tato menšina národnostní nepokoje a rozsévá snad rasovou nesnášenlivost? Nic takového jsem neslyšel. Prospěl by jakýkoliv útok na Pobaltské republiky Rusku a pokud ano, jak? Na území Pobaltských států se nenachází žádné významné naleziště nerostných surovin, ani přes ně nevedou plynovody či ropovody, kterými Rusko zásobuje Evropu. Ano Pobaltí je důležitý strategický prostor sám o sobě, ale moderní zbraně kterými Rusko disponuje, jeho hodnotu značně snižují. Jediným zájmem Ruska je mít vyvážené vztahy s těmito zeměmi a zároveň necítit obavu, že by tyto země mohly poskytnout své území pro další země, které by z něj na Rusko mohly provést nějaký vojenský útok.

Dalším problémem je Kosovo. Stát, který vznikl za pomoci EU a USA po odtržení od Srbska. Jeho vznik je navíc v přímém rozporu s rezolucí RB OSN 1244 z 10.června 1999, ve které se vydává oprávnění pro mezinárodní civilní a vojenskou přítomnost v Kosovu, ale konstatuje se, že je toto území součástí Srbska. Tento pseudostát, který uznala i ČR, na rozdíl například od Slovenska, se vyznačuje propojeností organizovaného zločinu na chodu státu, vysokou mírou kriminality, korupce a vymožeností práva a také utlačováním srbské menšiny. Jeho uznání mnohými zeměmi světa je také dosti spekulativní. Dalo by se říci, že Kosovo pro Evropu jako samostatný stát představuje výrazně větší bezpečností riziko než když bylo součástí Srbska, ale je třeba konstatovat, že toto nebezpečí si Evropa s USA vytvořila sama.

Ing. René Číp - poslanec PSP ČR