Poslanecká sněmovna PČR – červen 2014

07.07.2014 06:55

V měsíci červnu proběhla 10.schůze Poslanecké sněmovny a mnoho dalších jednání. Jedním z nejvíce medializovaných bodů této schůze byl vládní návrh zákona o „Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině“. Tento bod měl být projednán v závěrečném třetím čtení ve středu 18.6., vzhledem k mnoha předloženým pozměňovacím návrhům však došlo na odložení hlasování na pátek 20.6., aby se poslanci mohli dobře seznámit se všemi návrhy        i s procedurou hlasování. KSČM byla proti přijetí tohoto zákona a snažila se jej alespoň změnit několika pozměňovacími návrhy. Vzhledem k tomu, že tato snaha nebyla ostatními stranami akceptována, postavili jsme se proti tomuto návrhu, neboť při péči o dítě preferujeme veřejné mateřské školy. Návrh nyní putuje do Senátu a uvidíme zda se alespoň tam podaří zákon upravit a v pozměněném znění jej vrátit do Poslanecké sněmovny. Spolu s kolegy z poslaneckého klubu jsem spolupředkladatelem novel 2 zákonů a to „Zákona o majetkovém přiznání“ a také „Návrhu na zrušení zákona o dodávkách pro jadernou elektrárnu Búšehr (v Íránu)“. Cílem prvního z nich je zavedení nutnosti fyzických i právnických podat majetkové přiznání a v něm prokázat původ svého majetku. Minimální limitní částkou pro nutnost podat toto přiznání je v návrhu uvedena částka 10 milionů (u fyzických osob) a 30 milionů (u právnických osob). V návrhu na zrušení zákona o jaderné elektrárně Búšehr se jedná o „odplevelování“ českého právního řádu, neboť jde o zákon, který je dnes v době dostavení této elektrárny již nepotřebný. ČR navíc tím že tento zákon v roce 2000 přijala, znemožnila českým firmám se na výstavbě této elektrárny podílet. Na její výstavbě se přitom podílelo mnoho firem z EU, i přesto že právě EU byla iniciátorem tohoto postupu.

Interpeloval jsem ministra zahraničí L. Zaorálka ve věci výsledků a hodnocení prezidentských voleb na Ukrajině, v Sýrii a Egyptě. Celé znění této interpelace a odpovědi lze najít na internetových stránkách sněmovny a webech KSČM. Odpověď ministra byla velmi obsáhlá, avšak nebylo v ní ono jednoznačně požadované vyjádření zda volby byly demokratické a zda jsou jejich vítězové tím legitimním partnerem pro jednání.

Také jsem garantem klubu pro tisk 219 ve kterém jde o místní poplatky a to konkrétně o převedení právní zodpovědnosti za nezletilé děti na jejich zákonné zástupce. Tato iniciativa má za cíl zabránit tomu, aby se děti po nabytí zletilosti nestaly ihned dlužníky a nehrozila jim exekuce, jak se dnes mnohdy děje.

Na jednání poslaneckého klubu KSČM jsem byl podpořen do pozice místopředsedy Zahraničního výboru, kde mám nahradit Kateřinu Konečnou, která jak jistě všichni víte opouští PS PČR a nastupuje do Evropského parlamentu. I touto cestou bych jí rád opětovně blahopřál a popřál jí mnoho úspěchů v další práci i osobním životě.

Dne 17.6. jsem se zúčastnil jednání mezi zástupci ČR a Arménské republiky s Artakem Zakaryanem v čele, což je předseda stálé komise pro zahraniční záležitosti Arménské republiky. Probírala se témata jako Náhorní Karabach, Turecká genocida v roce 1915, současná situace a také členství Arménie v Celní unii. Ten den mělo také proběhnout jednání s ministrem Zaorálkem, které bylo díky nepředpokládanému jednání PS odloženo na neurčito. Ve středu 25.6. se uskutečnilo jednání Zahraničního výboru, kde jsem byl zpravodajem pro 2.čtení u „Dohody o mezinárodní finanční korporaci“ a o den později proběhlo výjezdní jednání Rozpočtového výboru v Mladé Boleslavi a jednání s primátorem R. Nwelatim, kde se primárně řešily vládní návrhy zákonů o spotřební dani. Na 30.6. mi byla určena služba na Poslaneckém klubu, kde jsem byl k dispozici pro občany i média a případné další záležitosti.

Závěrem bych Vám všem rád popřál pevné zdraví, krásné léto a pohodovou dovolenou.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR