Poslanecká sněmovna PČR – leden 2015

03.02.2015 20:57

Od nového roku platí v PS dle rozhodnutí Organizačního výboru nový systém organizace práce. Je vyčleněno více týdnů na jednání výborů a změnil se i harmonogram pořádání schůze. Řádné schůze Sněmovny již nebudou probíhat ve 2 po sobě následujících týdnech, ale budou přerušeny po jednom týdnu a poté bude následovat jednání výborů a po nich bude schůze pokračovat. Díky tomuto jednacímu řádu, připadá na poslanecké týdny, které by poslanci měli trávit ve svém volebním regionu méně času.

Pokusím se samozřejmě, aby mě ani tato nová „organizace“ práce nezabránila v setkávání s Vámi na poradách předsedů a při různých dalších akcích, neboť osobní kontakt považuji za velice důležitý.

Hned v prvním lednovém týdnu jsem se účastnil schůze rozpočtového výboru, na kterém bylo hlavním bodem jednání o novele Energetického zákona. U tohoto bodu jsem byl určen jako zpravodaj rozpočtového výboru. Příprava na toto jednání byla velice náročná a nezahrnovala jen studium tohoto vládního návrhu, ale i mnoho předložených pozměňovacích návrhů. Jednání o tomto zákoně bylo na této schůzi přerušeno a bude pokračovat v posledním lednovém týdnu, kde již rozpočtový výbor musí novelu projednat a přijmout jak k ní, tak i ke všem pozměňovacím návrhům stanovisko. Jde o velmi odborný a náročný tisk, takže projednávání zřejmě nebude snadné a doufám, že vše úspěšně zvládnu.

Co se schůze Poslanecké sněmovny týče tak pro mě osobně bylo prioritou jednání o smlouvě mezi EU a Ukrajinou, kde jsem v předchozím projednávání navrhl odročení tohoto projednávání na neurčito a jako garant poslaneckého klubu KSČM navrhl hlasovat proti uzavření této smlouvy. Z časových důvodů se tento bod zatím však neprojednal a nedošlo tudíž ani na hlasování o mém návrhu.

Také jsem vystoupil v rozpravě k vyslovení svého nesouhlasu s ratifikací u změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu, dle které se jedná o zákaz střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují, např. střel s tvrdým pláštěm, který zcela nezakrývá jádro nebo je perforován zářezy (tzv. DUMDUM). V této změně se hovoří o tom, že toto střelivo může používat pro výkon činnosti policejního charakteru v rámci vynucování práva a zajišťování veřejné bezpečnosti. Upozornil jsem, že expanzivní střely byly pro válečné účely zakázány Haagskou konvencí z roku 1899, ale jsou legální pro policejní a lovecké účely. Záleží na vnitrostátní zákonné úpravě daného státu. Česká legislativa ovšem tyto střely nepovoluje. Pro schválení této smlouvy bylo potřeba ústavní většiny 120 hlasů a ta se bohužel našla, kdy pro hlasovali většinově kluby ČSSD, ANO, TOP09-S, KDU-ČSL a Úsvitu a celkem bylo pro 123 hlasů.

Co se interpelací týče, přihlásil jsem celkem 3. Jedna se týkala hlasování ČR v OSN o rezoluci proti glorifikaci nacismu a byla podána jak na premiéra Sobotku, tak na ministra zahraničí Zaorálka. Bohužel vzhledem k losu interpelací, jsem nemohl ani jednu podat. Podal jsem alespoň interpelaci ve věci nehospodárného zacházení ČT s kulturním dědictvím (konkrétně dabingem zahraničních filmů a seriálů) na které jsem spolupracoval s odbornými kruhy zabývajícími se tímto problém a na jejichž žádost jsem toto interpeloval. Ministr kultury Hermann hovořil poměrně obecně, ale slíbil, že vše prověří, tak uvidíme, zda dostojí svému slovu.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR za KSČM