Poslanecká sněmovna PČR – prosinec 2014

06.01.2015 21:33

V prosinci proběhla 23. a 24. schůze Sněmovny. První byla řádná, druhá mimořádná a týkala se aktuální situace ve věci výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích.

Na řádné schůzi se za klíčový bod dá označit schvalování státního rozpočtu na rok 2015. Rozpočet byl schválen hlasy koaličních poslanců ČSSD – ANO – KDU-ČSL. Poslanecký klub KSČM se při závěrečném hlasování rozhodl rozpočet nepodpořit a „zdrželi jsme se hlasování“. Toto naše stanovisko jsme zaujali z důvodů, že předložený rozpočet není dostatečně sociálně spravedlivý a lze jej označit za málo prorůstový s minimem přímých investic vlády.

 

 

Většina investic je provázána na kofinancování (spolufinancování) dotací z Evropské unie a tím nám vždy neumožňuje investovat s dostatečnou flexibilitou, neboť evropské programy mají složitou administrativní stránku. Rozpočet je ale lepší, než rozpočty které předkládala předchozí koaliční vláda ODS – TOP 09, proto jsme neřekli „kategorické ne“, ale ono měkčí „Zdržel se hlasování“. Ve svém výsledku je to, ale stejná nepodpora, neboť pro se musí vyslovit většina hlasujících poslanců.

Dalším a pro mě velmi zajímavým bodem bylo projednávání „Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé.“ Ve svém vystoupení v diskusi jsem se snažil podat svůj jiný pohled na tuto smlouvu, než ten který je prezentován Ministerstvem zahraničí v čele s Lubomírem Zaorálkem. Vystoupení bylo delší, proto jej zde nebudu celé přepisovat, ale zmíním jen závěr a shrnutí.

„Závěrem bych rád konstatoval, že nejsem principiálně proti dalšímu rozšiřování EU, neboť pokud tu už zkrátka Evropská unie je, je pozitivem její další rozšiřování, které by mělo ovšem zajistit dlouhodobou stabilitu na kontinentu a také mír. Je však nutné, abychom postupovali nanejvýš uvážlivě a nechali každé zemi čas se vyprofilovat, pokud už v ní dochází k takto zásadním a velkým změnám jako na Ukrajině.

My jako volení představitelé České republiky zodpovídáme našim občanům za rozhodnutí, které děláme. Já sám v tuto chvíli nejsem připraven hlasovat pro další přibližování Ukrajiny k Evropské unii, neboť to nyní nepovažuji za věc, která by byla pro občany České republiky prospěšná.“

Podal jsem návrh na odročení projednávání této smlouvy na neurčito. K žádnému hlasování však nakonec nedošlo, neboť si zástupce Úsvitu vzal přestávku na jednání klubu a tím skončil jednací den. Vzhledem k tomu, že v jiný jednací den jsme se k projednání této smlouvy nedostali, byla na konci schůze spolu s dalšími body vyřazena a tím schůze skončila. Kdy se k projednávání vrátíme, není jasné, ale předpokládám, že to bude na lednové schůzi. Tak svůj návrh budu podávat opět. Stejným způsobem dopadla i smlouva mezi ČR a Kosovem o zamezení dvojímu zdanění. I zde jsem vystupoval v rozpravě:

„Vzpomínám si, jsou to zhruba dva měsíce, kdy zde probíhala mimořádná schůze k sankcím vůči Rusku s tím, že se zde horovalo pro striktní dodržování mezinárodního práva. Já si dovolím tvrdit, že v podstatě schválení tohoto tisku je naprosto flagrantním porušením tohoto mezinárodního práva, nejenom nerespektováním zmíněné rezoluce Rady bezpečnosti číslo 1244, ale domnívám se, že demokratická instituce, jakou je jistě naše Poslanecká sněmovna, by se neměla dopouštět - a tady zdůrazňuji vědomého a podtrhuji vědomého - nerespektování, či dokonce porušování tohoto mezinárodně-právního aktu.“

Tento tisk byl tedy zatím také vyřazen a uvidíme, jak se situace vyvine dále.

Vánočním dárkem pro mě bylo jmenování zpravodajem rozpočtového výboru pro novelu „Energetického zákona“. Samotný tisk má cca. 500 stran a tak jsem jeho studiu věnoval prakticky celé svátky, neboť jednání výboru o tomto zákonu je plánováno hned na začátek ledna.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR za KSČM