Poslanecká sněmovna PČR – říjen 2014

04.11.2014 21:40

Na schůzi Poslanecké sněmovny v měsíci říjnu se začal projednávat státní rozpočet na rok 2015. V prvním čtení se schvalují jen hrubé obrysy státního rozpočtu a to celkové očekávané příjmy a výdaje. Rozpočet navržený ministrem Babišem počítá s příjmy 1 118,5 miliard Kč a výdaji 1 218,5 miliard Kč. Deficit státního rozpočtu by tedy měl být 100 miliard Kč. Problémem  je zejména struktura, na jaké je rozpočet založen. Rozpočet měl být více prorůstový a zahrnovat více peněz na investice. Většina investičních prostředků je určena na kofinancování evropských projektů, protože jejich nečerpání by bylo velmi kontraproduktivní. Ovšem na další investiční nákupy vlády je těch prostředků již výrazně méně. To je velkou chybou, neboť každá investovaná koruna, nám pomáhá snižovat nezaměstnanost a zvyšuje životní úroveň občanů. Tím je poté logicky nižší tlak na vyplácení různých podpor a sociálních dávek. Poslanecký klub KSČM se rozhodl v prvním čtení rozpočet nepodporovat a „zdržet se hlasování“. Dáváme tak najevo ochotu jednat - bude-li vláda ochotna se s námi bavit a akceptovat alespoň některé z našich připomínek na přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami.

Na úvod této schůze jsem navrhl vyřadit z projednávání bod 70 což je „Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu“. Tento můj návrh nebyl přijat neboť pro hlasovalo jen 55 poslanců. Projednáváním tohoto bodu se dostáváme do rozporu s platným usnesením a rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 1244, které mj. konstatuje, že Kosovo je součástí Srbska. V době kdy píši tento článek do zpravodaje, se ještě na projednání tohoto bodu nedostalo, tak uvidíme jak se nakonec Sněmovna zachová.

Dalším z bodů, který byl pro mě velmi podstatným a ke kterému jsem určen jako garant klubu, je projednání smlouvy mezi EU a Ukrajinou o přidružení této země k EU, což prakticky znamená začátek přístupových rozhovorů. Pro poslanecký klub jsem zpracoval toto odůvodnění zamítnutí tohoto návrhu:

Za standardních podmínek, pokud by byla u moci legálně zvolená reprezentace Ukrajiny, která by stála o další rozvíjení kontaktů s EU, bych doporučil hlasovat pro, neboť další rozšiřování EU (klidně na všechny evropské země), by pro Evropu bylo pozitivní. V současné době však tato situace taková není. U moci jsou představitelé, kteří své pozice získali použitím násilí a neváhají vraždit své spoluobčany pro prosazení vlastního zájmu. Zmanipulované volby, zákaz politické strany (Komunistické strany Ukrajiny), potlačování lidských práv a podpora fašistických názorů na Ukrajině mi neumožňují, abych v dnešní době vůbec mohl přemýšlet o dalším začleňování této země s tímto vedením do EU.“

K projednání tohoto bodu však nakonec na této schůzi vůbec nedojde, neboť byl tisk stažen. Snad si i vládní představitelé začali uvědomovat, že v tuto chvíli není rozhodně doba, kdy by jsme měli tuto smlouvu schvalovat.

28. října se zúčastním (pro Vás to vlastně již bude „zúčastnil“) předávání státních vyznamenání prezidentem Milošem Zemanem na hradě u příležitosti Státního svátku ČR.

Také jsem obdržel dvě písemné odpovědi na interpelace od ministrů Jurečky a Babiše (při ústních interpelacích nebyli přítomni) ve věci církevních restitucí a místního koeficientu u daně z nemovitosti. S těmito Vás seznámím při osobní návštěvě a po jejich přepsání se také objeví na webových stránkách naší městské organizace.

Ing. René Číp – poslanec PS PČR