Poslanecká sněmovna PČR - únor 2015

05.03.2015 14:34

První týden v měsíci byl určen jednání výborů Sněmovny. Jelikož jednání Rozpočtového ani Zahraničního výboru nebylo na tento týden plánováno, neboť proběhlo v předchozím týdnu, podařilo se mi navštívit porady předsedů všech čtyř ObKR, na kterých jsem si vyslechl mnoho Vašich podnětných názorů a nápadů. Také jsem se Vás osobně snažil informovat o dění ve Sněmovně i v trochu širších souvislostech než uvádím zde ve Zpravodaji, za což jsem rád, neboť zpětná vazba je velmi důležitá.

Další týden byl zahájen setkáním předsedy ÚV s. Filipa s občany, kde jsem od Vás obdržel dotaz, jak hodnotím své dosavadní působení v roli poslance. Protože se tazatel nepodepsal a já jsem z časových důvodů neměl možnost odpovědět z důvodu cesty do Prahy, rád bych jej případně vyzval, aby mně kontaktoval, a já mu odpovím na tento i případné jiné dotazy. Zhodnocení své práce za první rok jsem také v písemné podobě předal všem zúčastněným na celoměstské poradě předsedů koncem listopadu loňského roku.

Na jednání PS mě tentokrát velmi zajímalo více zařazených bodů. Jedním z nich bylo i projednávání současné bezpečnostní situace a migrační politiky. Po velmi bohaté diskusi bylo přijato víceméně obecné usnesení, takže se dá říci, že jsme obdrželi nějaké informace, které si mohli vyslechnout nejen zákonodárci, ale i všichni občané sledující jednání Sněmovny, ale zda nás to posune někam dál je otázkou.

Na pořad schůze bylo také pevně zařazeno projednávání asociační smlouvy mezi ČR a Gruzií, kde jsem měl v úmyslu vystoupit a prezentovat svůj pohled na tuto smlouvu a znovu připomenout jistá známá fakta o stávající situaci v Gruzii. Na žádost předsedy poslaneckého klubu ČSSD Sklenáka, ale byl tento bod stažen z jednání. Došlo však na projednání stejné smlouvy mezi EU a Ukrajinou. Na úvod jednání, které bylo přerušeno z předchozí řádné schůze, se hlasovalo o mém návrhu odročit projednávání této smlouvy na neurčito. Toto odročení mělo mít za cíl oddálit finální hlasování, nejlépe až po dořešení sporů na Ukrajině a vyšetření všech zločinů s tím souvisejících. Můj návrh však neprošel, neboť pro se vyslovily většinově jen náš klub a Úsvit. Při projednávání tohoto bodu došlo i na medializované extempore, kdy s. Filip jako předsedající PS vypnul mikrofon M. Kalouskovi, který faktickou poznámkou reagoval na vystoupení ministra L. Zaorálka. V některých médiích to prezentovali tak, že komunista vypnul mikrofon Kalouskovi při hájení západních hodnot a přitom skutečnost byla jasná, a to nedodržení jednacího řádu Sněmovny ze strany M. Kalouska a překročení času určeného k faktické poznámce. Po bouřlivé a místy až vyhrocené diskusi se na hlasování o této smlouvě opět nedostalo a bude zařazena opětovně, zřejmě na příští schůzi.

Interpeloval jsem nepřítomného předsedu vlády B. Sobotku ve věci hlasování ČR v plénu OSN „v rezoluci o potírání nacismu“ a s jeho písemnou odpovědí Vás seznámím při nejbližší příležitosti od jejího obdržení. Další dvě interpelace směřovaly na ministryni Marksovou ve věci „důchodů ze zahraničí“ a ministra Stropnického na téma „daru zimní výstroje Ukrajině“. Přesné znění otázek a odpovědi ministrů lze najít na internetových stránkách naší městské organizace, ve stenoprotokolech z jednání Poslanecké sněmovny či na mém profilu na Parlamentních listech.

Poslední týden únoru trávím v Praze, kde kromě jednání Rozpočtového výboru mám naplánováno několik pracovních setkání.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR za KSČM