Požadujeme snadnější financování malých podnikatelů

13.02.2012 10:04

 

Rozhovor Haló novin s vedoucí sekce živnostenského a malého podnikání Komise hospodářské stategie ÚV KSČM Milenou Povolnou.

Čím přispěje sekce malého a středního podnikání odborného zázení ÚV KSČM do »sjezdové mlýnice«?

 
Nejprve chci upozornit, že sekce se vzhledem k zaměření a působnosti již na konci loňského roku změnila na sekci pro živnostenské a malé podnikání. Naším úkolem, stejně jako celého odborného zázemí, bylo vyjádřit se k dokumentům pro VIII. sjezd, které byly předloženy k diskusi.
Přistupujeme k těmto materiálům i z hlediska toho co přijal hradecký sjezd, kde se podařilo schválit Prohlášení. Vzhledem k tomu, že se nyní redukuje počet dokumentů, musíme se snažit, aby ty, nakonec předložené, obsahovaly i oslovení lidí, kteří se živí vlastní prací, tj. OSVČ a těch, kteří v malých firmách do 25 zaměstnanců čelí současným „reformním“ krokům vlády. Současné znění diskutovaných dokumentů se bohužel dané problematiky dotýká jen okrajově, obecně a opakují se stejné formulace, bez toho, že bychom se mohli odvolat na to, co už se pro postavení těchto lidí ve společnosti udělalo. Na posledním jednání sekce jsme si rozdělili úkoly, jak konkretizovat jednotlivé kroky, které by vedly k posílení jistot pro činnost živnostníků a malých podnikatelů ve vazbě na regionální podmínky před krajskými volbami a jak působit v oblasti legislativních kroků, pro náš poslanecký klub. Konečné zpracování návrhů a připomínek předložíme na počátku r. 2012.
  
Podle ekonomů nemůže nikdo jiný nabídnou lepší úvěrové podmínky pro drobné podnikatele, než silná veřejná banka. Ta na trhu bohužel chybí, řeší to dokument Úkoly mezi sjezdy?
 
Máte pravdu, ustavení banky s přísnějšími podmínkami garantovanými a dozorovanými státem, je právě jedním z podstatných návrhů, které prosazujeme již delší dobu. Je však jednoznačné, že současná vládní garnitura nemá žádný zájem vnést do financování malého podnikání přehled a umožnit tak alespoň tímto způsobem oživení v této oblasti. Snižování poptávky drastickým způsobem dopadá na řadu živnostníků, jejichž výrobky a služby nejsou nezbytné pro život.
 
Konsolidovat je prý rovněž možné exportní banku a pojišťovnu, což už mají na Slovensku, v nastupující recesi by to malým firmám výrazně pomohlo usnadnit administrativní procesy a dobývat nové trhy, podpoří sekce tuto myšlenku?
 
Jakým způsobem by banka či jiný orgán vznikl není tak důležité, jde o to, aby byla vůle. Bohužel jsme již tak nedůvěřiví, že stávající instituce nám nepřipadají schopné transformace do seriozních institucí, do kterých by mohl živnostník přijít a zajistit si podporu pro seriozní podnikatelský záměr, financování zakázky či dokonce nějakého dlouhodobého investičního záměru. V době, kdy nikdo neví co bude zítra na vás chtějí výhled na 5 let s takovými podrobnostmi, na které by si netroufla ani delfská věštírna. Konečný dojem je prostě ten, že malé položky do 100 000 jsou pro ně nezajímavé i když by řadě malých podnikatelů mohly významně pomoci.
 
Daňovou soustavu je rovněž nutné nastavit spravedlivěji, obří korporace zatím platí stejné daně, jako malé firmičky. Co s tím?
 
Daně, to je svým způsobem evergreen. Pravice tvrdí, že nelze trestat úspěšné velkým zdaněním, ale vůbec se nezabývá tím, zda platí daně ve správné výši. Malého podnikatele je možné zkontrolovat lehce, ale firmy, přestěhované do Prahy to už se nestíhá. Proto opakovaně navrhujeme daň z obratu, která by byla mnohem spravedlivější. Firmy s obratem několik miliard díky daňovým poradcům vyprodukují zisk jen pár milionů. Proč si myslíte, že se to nedaří prosadit??
 
Bohužel, ten kdo dnes dodržuje pravidla hry, je v nevýhodě vůči tomu, kdo dělá »přešlapy«. Vynutitelnost práva je v ČR slabá, na rozdíl od korupce, kontroly se pak »hříšníkům« jako zázrakem vyhýbají. Ministr Kalousek chce dokonce zrušit daně z dividend a nastolit tak jakousi obdobu »schwarzsystému« v celé ekonomice. Jak se k tomu staví sociálně odpovědné firmy v rámci vaší sekce?
 
Pokud jde o schwartzsystém tak i tady jednoznačně říkáme, že není nic špatného na tom, když malý živnostník legálně pracuje na zakázce pro velkou firmu. Co však je nesprávné, když jsou de facto zaměstnanci donuceni zařídit si živnostenský list a tím podnikatele osvobodí od jejich řádného zajištění v nemocenském sociálním i zdravotním pojištění. Boj odborů proti těmto praktikám chápeme, ale často je s vaničkou vylito i dítě. Za zaměstnance se skutečně do        systému jde více peněz, než platí OSVČ. Nikdo ale už neříká, že živnostníci nemají dovolenou, každý den ráno začínají s nulou a když už onemocní, tak to je tak, že jsou na umření, protože za ně nikdo práci neudělá. Dokonce jsem se setkala s námitkou, tak proč to dělají, když si na sebe nedokážou vydělat. A jsme u toho. Kdyby se všichni, kdo se dnes jen tak tak drží na vodou najednou sebrali a pozastavili živnosti a šli na úřad práce, tak to státní pokladna nezvládne ani v rámci existenčního minima.   Mělo by se ocenit i to, že se snaží uživit sebe i své rodiny bez závislosti na státu a to se bohužel neděje. Při dnešní nabídce pracovních míst a míře nezaměstnanosti vlastně státu připívají víc než kdyby za ně musel platit, jako na nezaměstnané.
Pokud jde o první část otázky, tak tu ponechávám bez odpovědi, protože to co předvádí Kalousek a pravicová vláda je privatizace státu v ryzí podobě a můžeme se jen těšit, kdy je napadne po placení za vzdělání, zdravotní péči, bydlení, vodu, odpadky, platit i za vzduch, který dýcháme. Ale ne třeba státu, což by se dalo ještě pochopit, ale soukromým firmám, které pak štědře sponzorují podnikatelský záměr pana Kalouska s názvem TOP 09.
 
Autor: Milan RokytkaZdroj: Haló noviny

Diskusní téma: Požadujeme snadnější financování malých podnikatelů

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek