Pracovní cesta do Opole

04.06.2016 17:10

Výbor pro kulturu a památky zastupitelstva kraje se rozhodl uskutečnit cestu do polského Opole, hlavního sídla Opolského vojvodství, jež je partnerským regionem Moravskoslezského kraje. Smyslem pracovní cesty bylo především seznámit se s místními kulturními památkami, jejich obnovou a využitím, a dále s chodem a aktivitami opolských kulturních institucí.

Opolské vojvodství má rozlohu 9 411,87 kma je to nejmenší region v Polsku s počtem obyvatel 1 004 400. Hlavní město je Opole s počtem 120 000 obyvatel. Administrativně se region člení na 11 okresů tzv. powiatů. Opolské vojvodství je vyšší územní samosprávný celek Polska, je jedním z 16 vojvodství. Vzniklo v roce 1999.

Po příjezdu nás přivítal hlavní představitel regionu marszałek Andrzej Buła, od roku 2014 představitel samosprávy a delegace Opolského vojvodství. Představitelem státní správy je wojewoda Adrian Czubak. Po uvítání a následných prezentacích kulturních institucí, jejich fungování a financování v Moravskoslezském kraji (měli jsme připraveny dvě rozsáhlé prezentace) i v Opolském vojvodství (polská strana nabídla jednu prezentaci), jsme navštívili první památku a to muzeum Opolského Slezska, kde v expozici „Činžovní dům“ si mnozí z nás zavzpomínali na různé předměty, které používaly k domácím pracím naše babičky a prababičky.

 

        Zámek Moszna          Divadlo J. Kochanowského   Skanzen v Opoli

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následoval zámek Moszna, jehož hlavní a nejstarší budova pochází z 18. století. Je postavena v barokním stylu. Do roku 1900 bylo postaveno východní křídlo v novogotickém stylu. V podvečer nás čekal ještě zámek Rogow, kde se nachází unikátní historická knihovna.

I přes náročný program jsme po ubytování v Opoli ve 21:15 hod zahájili pracovní jednání výboru. Na programu bylo šest bodů - žádosti o dotace.

Druhý den ráno jsme navštívili dramatické divadlo Jana Kochanowskiego v Opoli, které má tři scény. Divadlem nás provedl ředitel Norbert Rakowski, který jistý čas působil v Praze jako režisér. Poslední památkou, kterou jsme navštívili, bylo muzeum Opolské dědiny Muzeum Wsi Opolskiej v Opolu. Zajímavosti je, že skanzen není původní, ale veškeré historické dřevěné domy zde byly přivezeny z různých koutů Polska a na místě opět smontovány.

Celé dva dny jsme se zajímali o fungování institucí v Polsku, o financování kultury i kulturních památek, o správu památek z hlediska soukromého vlastnictví i vlastnictví státu atp. Polská strana měla stejné zájmy. Polská delegace nás chtěla seznámit ve velmi krátkém čase s mnoha pamětihodnostmi i novými kulturními stánky.

 Záměr delegace byl splněn a od našich nových polských přátel jsme dostali příslib, že již v září letošního roku by rádi zavítali do Moravskoslezského kraje a podepsali oficiální spolupráci s vedením kraje.

Milada Otáhalová, členka Výboru pro kulturu a památky