Přání předsedy ÚV KSČM k Vánočním svátkům.

23.12.2011 10:24

 

začíná období vánočních svátků, svátků míru a rodinné pohody, svátků, v nichž, pokud to jde, na chvíli můžeme zapomenout na neveselou současnost, kterou nám připravila, a dále připravuje, pravicová koaliční vláda.

Budeme se moci těšit ze svých blízkých, z dětí, vnuků a třeba i pravnuků, z rozzářených dětských očí u rozsvícených stromečků či třeba jen z toho, že jsme se opět po roce všichni sešli. Je to chvíle, kdy můžeme společně vzpomínat na ty, kteří tu třeba již nejsou s námi, anebo plní své pracovní povinnosti, abychom my ostatní mohli v klidu a spokojenosti zasednout ke štědrovečerní večeři. Není jiných podobných svátků v celém roce.

Dovolte proto, abych Vám při této příležitosti jménem Ústředního výboru KSČM i jménem svým popřál mnoho štěstí, životních radostí a zdraví, aby se Vaše přání, která budou pod vánočním stromkem vyslovena, skutečně naplnila.

Váš Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM