Prázdninové měsíce ve znamení mimořádné schůze Poslanecké sněmovny

03.09.2014 18:45

Červenec a srpen se odehrával ve znamení mimořádné schůze PS. Na této schůzi se mělo projednat mj. opětovné zavedení tzv. „zelené nafty“. To je vlastně snížení daňového zatížení nafty pro zemědělce formou úlevy na spotřební dani.

 

KSČM tuto změnu podporovala, neboť ta alespoň mírným způsobem vyrovnává podmínky našich zemědělců s jejich kolegy ze starých členských zemí EU. Vlivem pozměňujícího návrhu exministra Milana Urbana, který navrhl, aby byla i komplexně snížená spotřební daň z nafty i benzínu se tento bod velmi protáhl. Pro tento návrh hlasovalo kromě většiny opozice i 17 poslanců ČSSD a tak tento návrh prošel. Poté prošel i zákon jako celek a měl být v tomto znění poslán do Senátu. Po přestávce o kterou požádal předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák, však více než hodinu a půl po hlasování došlo k zpochybnění těchto 2 hlasování poslancem ČSSD Ladislavem Šinclem a tato námitka byla přijata. Poté byla schůze přerušena a další jednací den se o tomto zákonu hlasovalo znovu. Nakonec prošlo jen zavedení zelené nafty a snížení spotřební daně pro všechny již ne. ODS chce tento postup žalovat u Ústavního soudu, takže další osud zákona je v tuto chvíli nejistý.

Tím bodem pro který byla vlastně tato schůze svolána měl být „Zákon o státní službě“. Ze strany TOP 09 – STAN a ODS bylo již předem oznámeno, že zabrání jakýmkoliv způsobem přijetí tohoto zákona, tak jak byl předložen a bude trvat na přijetí pozměňovacích návrhů které předloží a zapracování jich do tohoto zákona ještě předtím než dojde k vůbec nějakému hlasování. Po různých peripetiích a dohadech došlo na začátku srpna k přerušení schůze s tím, že se Sněmovna sejde na konci měsíce a bude-li do té doby připraven komplexní pozměňující návrh, tak se odhlasuje vrácení tohoto zákona do druhého čtení a sněmovní výbory vše znovu projednají tak, aby se na další řádné schůzi mohl zákon schválit. Uvidíme jaké nakonec bude finální znění návrhu tohoto zákona a zda se díky tomuto zákonu podaří odpolitizovat státní správu. Já osobně se domnívám, že nikoliv.

Jistě jste si také všichni všimli velmi napjaté mezinárodní situace. Jde zejména o situaci na Ukrajině, v pásmu Gazy, Iráku a Sýrii. Co se Ukrajiny týče hodlám na další řádné schůzi PS  interpelovat ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, neboť nemohu absolutně souhlasit s jeho postojem jak ke konfliktu samotnému, tak k sankcím uvaleným na Ruskou federaci. Je zřejmé, že vůdci současné Ukrajiny nevedou zemi k míru, ale svými neuváženými skutky pošlapávají jakékoli zbytky demokratické společnosti a zavádějí skoro až fašistický režim podobný ideálům Banderovců. Také sankce uvalené ze strany USA a EU na Rusko jsou velmi neuvážené, neboť vyvolaly logickou odvetu ze strany Ruska a celkový výsledek sankcí bude negativní pro obě strany a povede k hospodářskému poklesu a snížení kupní síly pro většinu občanů. Logicky se také nabízí otázka, jak velký dopad budou míst sankce na zvýšení nezaměstnanosti v ČR.

Dalším ožehavým problémem jsou boje mezi Izraelem a Palestinou v pásmu Gazy. Z pozice místopředsedy zahraničního výboru PS jsem byl pověřen vypracovat stanovisko k tomuto problému, které bylo předáno ÚV KSČM k projednání a prezentováno jako stanovisko KSČM.

Velmi napjatá je také situace v Iráku a Sýrii, kde samozvaný Muslimský stát – Chalifát dobývá mnohá území a cíleně vyvražďuje všechny, kteří jej neuznají nebo nevyužijí možnost „vyplatit se“. To je pro stávající svět podle mě jedno z největších bezpečnostních rizik, žel USA ani EU se mu nevěnují tak jak by si zasluhovalo, neboť cílí svou pozornost na Ukrajinu, resp. se tím cíleně snaží oslabit Rusko.

2.8.2014 jsem navštívil i s krajským zastupitelem Pavlem Bačgoněm oslavy 40 výročí založení místní tělovýchovné jednoty ve Vysoké, kde jsme hovořili se starostkami Vysoké a Dívčího Hradu o problémech které mají obce v pohraničí.

 

Na konci prázdnin se také dostalo na mou dovolenou, která začala poslední týden v srpnu a skončí druhý týden v září, takže se Vám omlouvám za svou neúčast na zářijových poradách předsedů, kde se mě bude snažit zastoupit můj asistent soudruh Jan Kotala.

Všem přeji mnoho odhodlání a sil do následujících složitých týdnů, které vyvrcholí v říjnu při komunálních volbách. Všem bych nám též rád popřál spokojenost a dobrý výsledek ve volbách.

Ing. René Číp - poslanec PS PČR